Zálohovanie

Registrácia výrobcov spustená od 16.9.

Registračný portál Správcu zálohového systému bude dostupný od 16.9.2021 pre všetkých výrobcov zálohovaných jednorazových nápojových obalov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu so Správcom. 

Otvorenie prihlasovania dobrovoľných odberných miest obchodníkov

Správca zálohového systému zverejnil dokumentáciu potrebnú na prihlásenie sa dobrovoľnej obchodnej prevádzky (t.j. menšej ako 300 m2).

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek v otázkach a odpovediach

Aktuálna reportáž k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek 

Povinnosť výrobcov registrovať sa u Správcu zálohového systému sa blíži

Výrobcom a dovozcom nápojových plastových fliaš a plechoviek sa blížia dôležité povinnosti vyplývajúce zo zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Najbližší termín je už k 18.5.2021.

Manuál na označovanie zálohovaných jednorazových plastových a kovových obalov

Technická špecifikácia a manuál na označovanie zálohovaných jednorazových plastových a kovových obalov

Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému

Vzor na uzavretie zmluvy so Správcom a ďalšie potrebné informácie.

VÝZVA VÝROBCOM a DISTRIBÚTOROM nápojových obalov na zaslanie žiadosti o uzavretie Zmluvy o plnení povinností so Správcom zálohového systému podľa zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

VÝZVA VÝROBCOM a DISTRIBÚTOROM nápojových obalov na zaslanie žiadosti o uzavretie Zmluvy o plnení povinností

Tlačová správa Správcu zálohového systému k ohláseniu činnosti

Tlačová správu a sprievodné materiály z dnešnej Tlačovej konferencie Správcu zálohového systému. 

Správca zálohového systému vyzýva na uzatvorenie zmlúv

Cieľom zálohovania je zásadné zníženie množstva voľne pohodených plastových nápojových obalov.

Začiatok novej éry - Predstavenie Správcu zálohového systému

Pozvánka na Tlačovú konferenciu Správcu zálohového systému

Rewarding Recycling: Learnings from the World’s Highest-Performing Deposit Return Systems

Prezentácia spoločnosti TOMRA

Efektívna recyklácia 

Čo sa môžeme naučiť od najefektívnejších systémov zálohovania nápojových obalov na svete? Prezentácia spoločnosti TOMRA

ZÁLOHOVANIE

Prezentácia - ZÁLOHOVÝ SYSTÉM JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE

Najdôležitejší v systéme zálohovania je spotrebiteľ

Obchodníkov na Slovensku, ktorí predávajú nápoje v plastových fľašiach alebo v plechovkách, čaká v najbližšom období významná zmena v spôsobe, akým sa budú nápoje v jednorazových nápojových obaloch predávať.