Zálohovanie

Zálohovanie na Slovensku je na dobrej ceste naplniť ciele stanovené pre celý tento kalendárny rok

Spoločne sme v tomto roku vyzbierali takmer 800 miliónov zálohovaných obalov. Od spustenia zálohovania na Slovensku (1.1.2022) sa vrátilo do systému zálohovania už viac ako 1,6 miliardy fliaš a plechoviek.

Veľký úspech kampane so zálohovaním obalov. Počet vyzbieraných fliaš presiahol miliardu

Do piatka sa vyzbieralo zhruba 1,3 miliardy zálohovaných nápojových obalov v takmer 3200 odberných miestach.

Správca zálohovania plánuje vylepšiť zber obalov pre nevidiacich

Súčinnosť obchodníkov pri zabezpečovaní zálohovanie pre každého deklaroval aj viceprezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana. 

TLAČOVÁ SPRÁVA - Prístupnosť a obslužnosť odberného miesta bez rozdielu pre každého

Zálohový systém na Slovensku má nesporné pozitívne ekonomické a environmentálne dopady. Rovnako je však dôležitá aj ústretovosť a prístupnosť systému pre dôchodcov, hendikepovaných a zdravotne znevýhodnených občanov.

Návratnosť obalov v rámci zálohového systému bola 70-percentná

Pred rokom zavedený zálohový systém je úspešný. Kým spotrebitelia preukázali vysokú mieru zodpovednosti, zapojené organizácie a firmy veľké organizačné schopnosti. Aj preto sa podarilo za prvý rok vyzbierať viac ako 70 percent zálohovaných obalov, čím sa prekonal zákonný cieľ o 10 percent.

Zálohovanie na Slovensku

ákonná povinnosť zálohovania plastových fliaš a plechoviek na Slovensku nadobudla účinnosť 1. januára 2022. Zálohujú sa všetky plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“. Výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov.

Správca zálohového systému na Slovensku spúšťa novú informačnú kampaň. Vsádza na ekomyslenie mladých ľudí

Na Slovensku 20. marca 2023 štartuje nová kreatívna kampaň pre podporu zálohovania. Pre tohtoročnú kampaň na podporu zálohového systému na Slovensku, Správca zálohového systému angažoval mladého influencera menom Vratko Štupeľ, ktorý preberá štafetu ktorý preberá štafetu minuloročnej kampane od Sajfu a Fera Joke.

Ďalší míľnik v zálohovaní: Na Slovensku máme už 3000 odberných miest

Zálohované obaly je už možné vrátiť vo viac ako 3000 predajniach po celom Slovensku. Zvyšovaním množstva odberných miest sa tak približujeme ku komfortnejšej a dostupnejšej odbernej sieti pre spotrebiteľa.

Zálohový systém na Slovensku uzatvára prvý rok

Návratnosť obalov na úrovni 70 % je nečakaný úspech.

O NAŠICH ČLENOCH - Prazdroj vracia vyzbierané plechovky späť do obehu

Vznikajú z nich nové a majú o dve pätiny nižšiu uhlíkovú stopu.

Zálohovanie na Slovensku: Čo nás čaká v budúcnosti?

Spustením zálohového systému na plastové fľaše a plechovky od nápojov na začiatku tohto roka vstúpilo Slovensko do “zelenšej” budúcnosti. Ako budú vyzerať ďalšie kroky posúvajúce tento systém dopredu? Podarí sa ho urobiť ešte účinnejším, užitočnejším a atraktívnejším?

Slováci zálohovať neprestali, práve naopak

INTENZÍVNA SPOLUPRÁCA ZATIAĽ VIEDLA AŽ K 2 900 ODBERNÝM MIESTAM

Zálohovanie plastových fliaš a obalov. Zmení sa niečo od nového roka?

Na Slovensku je už realitou zálohovanie plastových obalov a fliaš. Ceny energií však výrazne rastú, čo ovplyvňuje aj prevádzku zálohovacích automatov. Môžeme preto očakávať nejaké zmeny?

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 319/2022 o zálohovaní

Vyhláška nadobudla účinnosť 1. októbra 2022. 

Slovenský zálohový systém predstavili na odbornej konferencii v Birminghame

Na medzinárodnej odpadovej konferencii RWM v anglickom Birminghame boli za účasti ministra životného prostredia SR Jána Budaja predstavené skúsenosti s úspešným zavedením zálohového systému na Slovensku.

Envirorezort nevylučuje rozšírenie zálohovania o ďalšie obaly

K rozšíreniu systému zálohovania by mohlo prísť po roku 2025. Odpadové firmy upozorňujú, že týmto úvahám musia predchádzať dopadové analýzy.  

Za nezálohované obaly hrozia sankcie

Systém zálohovania nápojových obalov denne vyzbiera vyše 4 milióny fliaš a plechoviek. Obchodníci však žiadajú vyšší manipulačný poplatok. Tvrdia, že 2 centy, ktoré za každú fľašu dostanú, im prevádzkové náklady nepokryjú. Zväz obchodu zasa poukazuje na nezálohované obaly, ktoré sa na pultoch objavujú aj po skončení prechodného obdobia.

Zálohovanie napreduje: Nápojové obaly v triedenom zbere výrazne klesli

Podľa výsledkov aktuálnych analýz OZV NATUR-PACK v roku 2022 výrazne kleslo množstvo plastových fliaš a plechoviek v triedenom zbere. Na základe týchto údajov a tiež dát o rastúcom počte odovzdaných zálohovaných nápojových obaloch môžeme konštatovať, že zálohovanie na Slovensku skutočne funguje. Spotrebitelia nápojové obaly nekrčia a nevyhadzujú do nádob na triedený zber, ale ich odovzdávajú na odberných miestach.