Správy

HOLENIE DOMINANTOU PÁNOV, ALE LETNÉ PREDAJE ŤAHAJÚ AJ DÁMY

Správa o sezónnych letných predajoch HOLIACICH A DEPILAČNÝCH POTRIEB.    

Obchodníci odmietajú zálohovanie PET obalov

K problematike povinného zálohovania plastových obalov sa vyjadrili zástupcovia zo strany výrobcov a obchodu. Zúčastnení sa zhodli na postoji, v ktorom nesúhlasia so zálohovaním PET obalov. Riešenie vidia vo forme posilnenia a zefektívnenia súčasného systému triedeného zberu formou separovaného odpadu.    

ZO SR navrhuje zrušiť používanie jedno a dvojcentových mincí pri platení v hotovosti

Sektor obchodu sa totiž neustále stretáva s problémami pri operáciách s týmito platidlami.

Slovenskí obchodníci nesúhlasia so zálohovaním PET obalov

Zväz obchodu SR (ZO SR) a jeho členovia zaraďujú ochranu životného prostredia medzi priority svojej činnosti. Viaceré odporúčania či právne úpravy Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktoré môžu obchodníci ovplyvniť uskutočňujú už v predstihu.   

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR -  Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, Problematika 1 a 2 centových mincí, Obchodníci nespôsobujú rast cien potravín

ZÁZNAM: TK Zväzu obchodu SR

Témy:  Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Problematika mincí v hodnote 1 cent a 2 centy.   

Zväz obchodu SR odmieta zálohovanie, je za zlepšovanie separovaného zberu

Slovenskí obchodníci združení vo Zväze obchodu (ZO) SR nesúhlasia so zavedením zálohovania PET fliaš a plechoviek, o ktorom má v septembri rozhodnúť parlament. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol prezident ZO SR Martin Katriak, podľa ktorého by sa mal zlepšovať súčasný systém, nie zavádzať nový.   

Obchodníci zásadne odmietajú zálohovanie PET fliaš

Slovenskí obchodníci sú zásadne proti zavedeniu systému zálohovania PET fliaš, ktoré by sa malo stať na Slovensku realitou od roku 2022. Ako dnes novinárom povedal prezident Zväzu obchodu SR Martin Katriak, zálohovanie PET fliaš má množstvo negatív, takže nevidí dôvod na likvidáciu už fungujúceho systému separovaného zberu plastových fliaš. 

Obchodníci navrhujú zrušiť používanie jedno a dvojcentových mincí. Hovoria o vysokých nákladoch

Obchodníci uviedli, že poplatky súvisiace s odovzdávaním drobných do komerčných bánk dosahujú neprimeranú výšku.