Správy

Chaotický zákaz vychádzania. Obchodníkom nikto jasne nepovedal, na čo sa majú pripraviť

Pavol Konštiak: Nikto s nami nič nekonzultuje a v opatreniach je chaos. 

Obchody ostanú otvorené, no do niektorých nebudeme môcť vstúpiť: Maloobchodníci na plné ústa povedali, čo si o tom myslia

Zväz obchodu SR vníma ako paradox situáciu, keď vláda rozhodla o tom, že obchody budú otvorené, ale zároveň povedala, že zákazníci môžu chodiť iba do potravín, drogérií, lekární a trafík.

Otvorené obchody a zároveň zákaz vychádzania považuje Zväz obchodu za paradox

Zväz apeluje hlavne na zbytočné náklady

Zväz bilancuje

Vo Zväze obchodu SR uplynulo v tomto rok u trojročné funkčné obdobie a rok 2020 je pre organizáciu volebným rokom. Voľby nových orgánov ZO SR – Predstavenstva, Dozor nej rady, prezidenta a viceprezidentov – sa síce mali uskutočniť ešte na jarnom valnom zhromaždení zväzu, ale vzhľadom na akútnu epidemickú krízu v tom čase a s tým spojené prísne obmedzenia sme boli nútení presunúť ich na neskor ší termín na jeseň.

Sekcia pre kvalitu a bezpečnosť potravín

Priorita slovenských obchodníkov s potravinami: Kvalitné a bezpečné

Martin Katriak: Slovo prezidenta Zväzu obchodu SR na záver volebného obdobia

Uplynulo tri a pol roka, odkedy som bol zvolený do funkcie prezidenta najväčšej profesionálnej organizácie obchodníkov pôsobiacich na Slovensku. Počas tohto obdobia som zistil, že som obklopený spoľahlivými odborníkmi a dobrými ľuďmi v predstavenstve, dozornej rade aj na sekretariáte Zväzu obchodu SR, ktorí bez ohľadu na svoje pracovné povinnosti a osobné nepohodlie mi – a nám všetkým v odvetví obchodu – pomáhali pri riešení mnohých a často nie jednoduchých problémov a situácií: v legislatíve, vo vzťahoch k autoritám v štátnej a verejnej správe a, samozrejme, k členskej základni zväzu. 

U Z N E S E N I E  V L Á D Y  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y č . 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na  rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu   (t.j. najmä zákaz vychádzania)

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na  rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu (t.j. najmä zákaz vychádzania).

Stanovisko Zväzu obchodu SR k plošnému testovaniu na ochorenie COVID-19

Zväz obchodu SR, ktorý združuje predovšetkým slovenských obchodníkov, podporuje plošné testovanie na ochorenie COVID-19 s podmienkou, že bude vykonávané na báze dobrovoľnosti a za neúčasť nebudú občanom hroziť žiadne sankcie.

Obchodníci podporujú dobrovoľné testovanie na COVID-19, majú však jednu podmienku

Zväz obchodu (ZO) SR, ktorý združuje predovšetkým slovenských obchodníkov, podporuje plošné testovanie na ochorenie COVID-19, ale s podmienkou, že sa bude vykonávať na báze dobrovoľnosti a za neúčasť nebudú občanom hroziť žiadne sankcie.