Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR -  Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, Problematika 1 a 2 centových mincí, Obchodníci nespôsobujú rast cien potravín

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR - Vplyv na zvyšovanie cien potravín, Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, Zákaz používania jednorazových plastov

TLAČOVÁ SPRÁVA - Zákon o neprimeraných podmienkach v schválenej podobe ohrozí dodávateľov, ktorých mal chrániť

Slovenské spoločnosti združené v ZO SR, SAMO, SZZV a SZVPS majú záujem na riešení skutočných problémov slovenských výrobcov potravín a sú pripravení sa na tom podieľať. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, v podobe v schválenej v Národnej rade SR, je však  kontraproduktívny a môže súčasnú situáciu zhoršiť. T ieto združenia preto vyzývajú poslancov parlamentu, aby prijali pripomienky prezidenta.   

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k Zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k Zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k osobitnému odvodu pre obchodné reťazce

Tlačová správa Zväzu obchodu SR k osobitnému odvodu pre obchodné reťazce

STANOVISKO Zväzu obchodu Slovenskej republiky k návrhu zákona o hazardných hrách   

Zväz obchodu SR kategoricky nesúhlasí s navrhovaným znením Zákona o hazardných hrách