Tlačové správy

Tlačová beseda - Produkcia vajec na Slovensku

Tlačová konferencia na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na tému, ako zachovať sebestačnosť Slovenska v produkcii vajec. 

Stanovisko Zväzu obchodu SR k systému eKasa

K medializovaným informáciám o vysokom počte podnikateľov v odvetví obchodu, ktorí ešte nemajú funkčné eKasy,  Zväz obchodu SR uvádza, že jeho členovia rešpektovali zákonné ustanovenia a v stanovenom termíne si svoje povinnosti splnili.

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR -  Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, Problematika 1 a 2 centových mincí, Obchodníci nespôsobujú rast cien potravín

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR - Vplyv na zvyšovanie cien potravín, Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, Zákaz používania jednorazových plastov

TLAČOVÁ SPRÁVA - Zákon o neprimeraných podmienkach v schválenej podobe ohrozí dodávateľov, ktorých mal chrániť

Slovenské spoločnosti združené v ZO SR, SAMO, SZZV a SZVPS majú záujem na riešení skutočných problémov slovenských výrobcov potravín a sú pripravení sa na tom podieľať. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, v podobe v schválenej v Národnej rade SR, je však  kontraproduktívny a môže súčasnú situáciu zhoršiť. T ieto združenia preto vyzývajú poslancov parlamentu, aby prijali pripomienky prezidenta.   

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k Zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k Zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a Zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje