Aliancia pre podporu recyklácie na Environmentálnej sekcii Zväzu obchodu SR

Vznikla Aliancia pre podporu recyklácie.

V stredu 13.3.2024 sa uskutočnilo mimoriadne stretnutie Environmentálnej sekcie Zväzu obchodu SR. Cieľom bola prezentácia vznikajúcej Aliancie pre podporu recyklácie. Hosťom sekcie bola Iva Werbynská, riaditeľka obalového inštitútu SYBA
Aliancia pre podporu recyklácie je platforma, ktorej cieľom je vytvoriť priestor pre výmenu know how, skúseností a najlepších praktík v oblasti návrhu a recyklácie obalov. Aliancia už dlhšie funguje v ČR, kde spája spoločnosti naprieč celým reťazcom, od výrobcov, cez distribútorov až po recyklátorov obalov. 
Prvým výstupom aliancie na Slovensku bude Manuál pre lepšie obaly, ktorý prehľadne naviguje aké obaly sú vhodné, menej vhodné alebo úplne nevhodné z pohľadu ich možností recyklácie.

Členstvo v aliancii je bezplatné a v prípade záujmu sú kontakty dostupné na webovej stránke:  https://alianciaprerecyklaciu.sk.

Zdroj: ZO SR