Zvýšená minimálna mzda spôsobuje problémy

Nárast minimálnej mzdy od januára na 580 eur spôsobil zamestnávateľom problémy. Vyplýva to zo spoločného prieskumu organizácie INEKO a Podnikateľskej aliancie Slovenska. Robili ho na vzorke 150 podnikateľov. Zamestnávatelia musia ľuďom dorovnať minimálnu mzdu aj na úkor investícií, odmien a osobných príplatkov. Niektorí nevylučujú prepúšťanie.

Janette Štefánková, moderátorka: “Nárast minimálnej mzdy od januára na 580 eur spôsobil zamestnávateľom problémy. Vyplýva to zo spoločného prieskumu organizácie INEKO a Podnikateľskej aliancie Slovenska. Robili ho na vzorke 150 podnikateľov. Zamestnávatelia musia ľuďom dorovnať minimálnu mzdu aj na úkor investícií, odmien a osobných príplatkov. Niektorí nevylučujú prepúšťanie.”
Monika Maťová, redaktorka: "Minimálna mzda oproti minulému roku narástla o 60 eur. Zamestnávatelia upozorňujú, že je to problém. Mzdy totiž v mnohých prípadoch budú vyššie ako produktivita práce. Napríklad v obchodoch s potravinami v tých častiach Slovenska, kde žije málo obyvateľov."
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR: “To znamená, že postupne nám budú ubývať prostriedky finančné z účelu, na ktorý boli pôvodne určené. Investičná výstavba, zlepšenie podmienok v predajni a proste ďalšie. Sú tam možné riešenia prepúšťanie zamestnancov alebo … úväzkov, zatváranie predajní tam, kde je to proste nebude vychádzať. Ale to my nechceme robiť.”
Monika Maťová: "Vo väčšine obcí totiž jedine slovenskí obchodníci zabezpečujú zásobovanie potravinami. Problémy však nemajú len obchody."
Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestn. zväzov a združení SR: “Mnohé firmy skôr budú situáciu riešiť tak, že znížia pohyblivú zložku mzdy a zvýšia tú fixnú. Ale výsledná suma pre zamestnanca ostane rovnaká. A to samozrejme zhoršuje potom pozíciu pri motivovaní zamestnancov práve tou pohyblivou zložku mzdy.”
Monika Maťová: “Zvýšenú minimálnu mzdu navyše zamestnávatelia hneď premietnu do cien tovarov. Podľa rezortu práce je nevyhnutné, aby sa minimálna mzda ďalej zvyšovala. Na Slovensku máme takmer 100 000 voľných pracovných miest.”
Michal Stuška, hovorca Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR: “Našou prioritou je zvyšovať minimálnu mzdu tak, aby sa zlepšovala životná úroveň ľudí a aby bolo výhodnejšie pracovať aj za minimálnu mzdu, ako poberať sociálne dávky.”
Monika Maťová: “Na tých pracoviskách, kde pôsobia odbory, ich zástupcovia postrážia, aby následkom zvýšenia minimálnej mzdy neprišli zamestnanci o prácu, alebo aby zvýšenie mzdy nemalo za následok zníženie odmien. Tam, kde odbory nie sú, majú zamestnanci jednoducho smolu.”
Emil Machyna, predseda OZ KOVO (telefonát): “My v rámci kolektívnych zmlúv máme možnosti urobené tak, aby zamestnávateľ nemal až taký veľký priestor. Je to horšie v tých fabrikách, kde nie sú odbory, kde platí len Zákonník práce a minimálny mzdový nárok. A tam už zamestnávateľ má oveľa väčší priestor.”
Peter Goliaľ, analytik INEKO: “Preto je namieste hľadať inú formu sociálnej pomoci pre týchto ľudí, ako napríklad vyššie sociálne dávky, ktoré by boli v súbehu s príjmom z práce.”
Monika Maťová: “Republiková únia zamestnávateľov už teraz hľadá politickú podporu a po voľbách chce opäť otvoriť tému výšky minimálnej mzdy a jej výpočtu." 

Zdroj: [24.01.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Monika Maťová / Janete Štefánková]