Zväz obchodu SR podporuje domácich výrobcov potravín vrátane pekárov

Odbytové ceny pekárov sa počas obdobia zvýšenej inflácie v predchádzajúcom období zvyšovali viackrát, čo sa logicky odzrkadľuje na pultových spotrebiteľských cenách.
Odbytové ceny pekárov sa počas obdobia zvýšenej inflácie v predchádzajúcom období zvyšovali viackrát, čo sa logicky odzrkadľuje na pultových spotrebiteľských cenách.
Bratislava 9. novembra (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR dlhodobo podporuje domácich výrobcov potravín vrátane slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov. Uviedol to pre TASR viceprezident zväzu Filip Kasana v reakcii na piatkové (3. 11.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o tom, že zahraničné obchodné reťazce sa na Slovensku správajú k pekárom, cukrárom a cestovinárom inak ako v domácich krajinách. “Od roku 2018 obchodníci združení vo zväze dôsledne dodržiavajú podpísané memorandum o poctivom obchode, ktoré sme uzavreli na princípe korektného partnerstva aj so Slovenským zväzom pekárov, cukrárov a cestovinárov,” priblížil. Kasana pripomenul, že pečivo a pekárenské výrobky sú predmetom každodennej spotreby, preto každý spotrebiteľ veľmi citlivo vníma cenový nárast. Odbytové ceny pekárov sa počas obdobia zvýšenej inflácie v predchádzajúcom období zvyšovali viackrát, čo sa logicky odzrkadľuje na pultových spotrebiteľských cenách. Zdôraznil, že cenová inflácia spôsobená najmä extrémnymi výkyvmi na trhu s energiami zasiahla celú agropotravinársku vertikálu od prvovýroby, cez spracovateľov, po obchod, pričom slovenskí predajcovia sú zároveň konkurenčne konfrontovaní ponukou rôznych lacných potravín dovezených zo zahraničia. "Napriek tomu sú členovia Zväzu obchodu SR stabilnými obchodnými partnermi pre slovenských regionálnych producentov potravín vrátane pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorí majú vysoké zastúpenie na našich predajných pultoch," dodal Kasana. SZPCC 3. novembra uviedol, že zahraničné obchodné reťazce sa na Slovensku správajú k pekárom, cukrárom a cestovinárom úplne inak ako v domácich krajinách, a to po rokovaní zväzov pekárov z Nemecka, Francúzska, Švédska, Česka, Rumunska, Maďarska a Slovenska. To sa uskutočnilo na konferencii Medzinárodnej únie pekárov a cukrárov (UIBC). Jej účastníkom boli aj predstavitelia SZPCC. "Informácie od predstaviteľov pekárskych zväzov západnej Európy a najmä z Nemecka ukazujú, že obchodné reťazce v domácich krajinách spolupracujú s výrobcami potravín na neporovnateľne lepšej úrovni. Nezneužívajú svoje dominantné trhové postavenie, rokovania o obchodných podmienkach sú slušné, výrobcov potravín netlačia do cien na hrane výrobných nákladov a realizujú aj dlhodobé, niekoľkoročné kontinuálne spolupráce s cieľom podporiť lokálnu produkciu potravín. To sú na Slovensku nevídané veci. Na pultoch v Nemecku aj vďaka tomu môžu spotrebitelia naraziť na nižšie ceny ako na Slovensku. Tento ‘patriotizmus’ reťazcov v domovských krajinách však nadnárodné siete neprenášajú na Slovensko," povedal predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

Zdroj: [09.11.2023; teraz.sk; Ekonomika; 00:00; TASR]