Zväz obchodu prosí spotrebiteľov, aby nenosili veľké objemy drobných mincí do predajní

Zväz obchodu SR v rámci pripravovaného zaokrúhľovania konečnej ceny nákupu pri platbe v hotovosti prosí spotrebiteľov, aby nenosili veľké objemy drobných mincí do predajní.

Zväz obchodu SR v rámci pripravovaného zaokrúhľovania konečnej ceny nákupu pri platbe v hotovosti prosí spotrebiteľov, aby nenosili veľké objemy drobných mincí do predajní.
Na takéto správanie nie je podľa nich najmenší dôvod. Naďalej platí, že jedno a dvojcentové mince zostávajú zákonným platidlom a nie je potrebné ich osobitne vymieňať, ani sa ich akýmkoľvek nárazovým spôsobom zbavovať.
„Jediným obmedzením, ktoré platilo aj doteraz, ostáva, že obchodník má právo neprijať pri jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí akejkoľvek nominálnej hodnoty,“ konštatuje zväz. Cieľom zaokrúhľovania je dosiahnuť postupné stiahnutie drobných mincí z obehu, ale nie je podľa nich dôvodom na takúto zmenu spotrebiteľského správania.
Obeh jednocentových a dvojcentových mincí sa na Slovensku od 1. júla obmedzí, a to zaokrúhľovaním hotovostných platieb. Platby do 5 eurocentov sa zaokrúhlia na 5 eurocentov. Ak je výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením napríklad 3,66 eura, kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 eura. Ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti.