Zasadala Environmentálna sekcia Zväzu obchodu SR

Členovia Environmentálnej sekcie Zväzu obchodu SR sa stretli k aktuálnym pripravovaným legislatívnym návrhom.

Bratislava, 02. februára 2024

Prvé zasadnutie odbornej Environmentálnej sekcie Zväzu obchodu SR sa uskutočnilo 2. februára 2024 v Bratislave.    

Členovia Environmentálnej sekcie Zväzu obchodu SR pod vedením predsedu RNDr. Michala Sebíňa, PhD. sa stretli za účelom prerokovania dôležitých otázok a problémov k pripravovaným legislatívnym návrhom z dielne Ministerstva životného prostredia SR. 

Pozvanie na sekciu prijal aj prezident Zväzu obchodu SR JUDr. Filip Kasana. 
Členovia sekcie si vymenili užitočné a praktické skúsenosti v oblasti životného prostredia a budú naďalej presadzovať záujmy podnikateľského prostredia aj v pripravovanej legislatíve.
Výmenu skúseností a poznatkov považuje Zväz obchodu SR za dôležitú, preto Environmentálna sekcia ZO SR bude naďalej intenzívne spolupracovať s Výborom Republikovej únie zamestnávateľov pre energetiku a životné prostredie. 

Zdroj: ZO SR