Zálohový systém chce spravovať jediný záujemca

Do nového výberu správcu zálohového systému sa prihlásilo konzorcium štyroch právnických osôb. Jednou z nich je aj Zväz obchodu SR. 
Do nového výberu správcu zálohového systému sa prihlásilo konzorcium štyroch právnických osôb.
Správca zálohového systému bude v pripravovanom systéme zálohovania nápojových PET fliaš a nápojových plechoviek zohrávať kľúčovú úlohu. Rozhodovať bude o celom technickom a logistickom nastavení systému, spôsobe zberu PET fliaš či rozmiestnení zberových automatov.
O spravovanie zálohového systému, ktorý sa má na Slovensku spustiť už od 1. januára 2022, však veľký záujem nie je.
Výzva na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému, ktorú envirorezort po zrušení predošlej výzvy vyhlásil 8. októbra 2020, zaujala jediného záujemcu.
MŽP chce rozhodnúť v decembri
Do pôvodnej výzvy, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vyhlásilo ešte pod vedením Lászlóa Sólymosa v decembri 2019, sa prihlásili dvaja záujemcovia. Jedného z nich však rezort vylúčil, pretože k prihláške nedoručil všetky požadované dokumenty. 
 
Druhým z prihlásených bolo konzorcium, ktoré sa teraz do výberu prihlásilo opäť. Ide o konzorcium, ktoré tvoria štyri právnické osoby:
  • Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (ďalej ako „AVNM“),
  • Slovenský zväz výrobcov piva a sladu (ďalej ako „SZVPS“),
  • Slovenská aliancia moderného obchodu (ďalej ako „SAMO“)
  • a Zväz obchodu Slovenskej republiky (ďalej ako „ZOSR“).
Ministerstvo o jedinom uchádzačovi zapojenom do nového výberu informovalo 19. novembra na úradnej tabuli na svojom webovom sídle. Ďalšie podrobnosti o prihláške konzorcia AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR rezort zatiaľ nezverejnil.
Samotný výber správcu má podľa zámeru MŽP začať 9. decembra 2020, pričom ministerstvo ho plánuje ukončiť ešte v tomto roku.
Na prípravu celého zálohového systému bude mať poverený správca približne rok. Zákon o zálohovaní nápojových obalov chce totiž MŽP uviesť do praxe už od 1. januára 2022.
Envirorezort tak chce stihnúť pôvodný termín spustenia zálohovania, ktorý na začiatku pandémie koronavírusu COVID-19 v apríli tohto roka odložilo a novelou zákona o odpadoch v septembri vrátilo naspäť.
Musia ukázať plán
Podľa § 6 ods. 2 zákona o zálohovaní sa do výberu mohla prihlásiť právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa združujú výrobcovia obalov, alebo konzorcium takýchto právnických osôb.
Prihlásené konzorcium muselo podľa podmienok výzvy predložiť organizačný plán zálohového systému, spôsob jeho financovania, plán dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových nápojových obalov, schémy budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov, ale napríklad aj plán vzdelávacích a propagačných aktivít.
Prihlášku konzorcia AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR má teraz vyhodnotiť odborná komisia, ktorá následne uskutoční ústnu časť výberového konania. Tá bude sčasti otvorená aj pre verejnosť.
Zriadenie tejto odbornej komisie je podľa § 6 ods. 5 zákona o zálohovaní plne v réžii ministerstva.

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk