Zálohovanie plastových fliaš a obalov. Zmení sa niečo od nového roka?

Na Slovensku je už realitou zálohovanie plastových obalov a fliaš. Ceny energií však výrazne rastú, čo ovplyvňuje aj prevádzku zálohovacích automatov. Môžeme preto očakávať nejaké zmeny?

BRATISLAVA – Na Slovensku je už realitou zálohovanie plastových obalov a fliaš. Ceny energií však výrazne rastú, čo ovplyvňuje aj prevádzku zálohovacích automatov. Môžeme preto očakávať nejaké zmeny?
V obchodoch sa zálohujú jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov, ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka – vrátane rastlinných náhrad (ako mandľové či kokosové mlieko), sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Rovnako sa nezálohujú plastové ani kovové obaly od iných potravín, ktoré nie sú nápojmi, ako olej či ocot ani obaly od drogérie. Za každú zálohovanú fľašu alebo obal zaplatíme 15 centov, ktoré môžeme použiť ako kredit na ďalší nákup alebo si zálohu môžeme dať preplatiť. Pritom na Slovensku sa so zálohovaním vratných fliaš a obalov roztrhlo vrece, čo dokumentujú aj štatistiky.
„K dnešnému dňu (10.10.2022) sa cez zálohový systém vyzbieralo 616 miliónov nápojových obalov (čo je 92,4 milióna Eur, poznámka redakcie), z toho tvoria 43 percent plechovky a 57 percent plastové fľaše,“ povedala Lucia Morvai, riaditeľka Správcu zálohového systému na Slovensku. Morvai zároveň naznačila, či sa zmenia podmienky zálohovania fliaš a obalov na Slovensku od januára 2023 z dôvodu extrémneho zdražovania energii. „Základné podmienky fungovania zálohového systému sú nastavené v zákone o zálohovaní a zakladajúcich dokumentoch Správcu zálohového systému, tak aby sa splnili ciele zberu a zabezpečilo efektívne a udržateľné fungovanie zálohového systému dlhodobo. Bez zmeny zákona sa podmienky fungovania nemôžu meniť.“
Druhá vec je, či bude pre jednotlivé obchody od januára 2023 rentabilná prevádzka zálohovania fliaš a obalov. Predajne majú totiž v zálohovom systéme v závislosti od veľkosti plochy, na ktorej nápoje predávajú, buď zo zákona povinnosť zriadiť odberné miesto alebo možnosť zapojiť sa dobrovoľne do odberu. „Náklady na vyplatené zálohy zákazníkom a náklady spojené s odberom zálohovaných obalov Správca zálohového systému prepláca obchodníkom v podobe manipulačného poplatku na 1 kus odobratého obalu. Účelom manipulačného poplatku nie je generovanie zisku pre obchod, ale pokrytie oprávnených nákladov súvisiacich s odberom zálohovaných obalov,“ skonštatovala Morvai. Otázkou ale zostáva, či sa zálohovanie fliaš a obalov na Slovensku od januára 2023 zastaví, obmedzí, zredukuje alebo preruší z dôvodu zvýšených nákladov na prevádzku zálohovacích automatov.
„Povinnosť zálohovať je upravená pre výrobcov, obchodníkov a Správcu v zákone o zálohovaní a jej prípadné zastavenie od januára 2023 minimálne v prípade povinných odberných miest, nie je reálne. To či situácia na trhu ukáže pokles dobrovoľne zapojených dobrovoľných miest, je predčasné hodnotiť. Zatiaľ je trend rozvoja dobrovoľnej siete zapojených predajní pozitívny a rastie. Cieľom zálohového systému je vyzbierať aspoň 90 percent nápojových obalov uvedených na trh do roku 2025 a vytvoriť k tomu podmienky pre zákazníkov v podobe širokej siete odberných miest,“ doplnila Morvai. Naopak stále platí, že na Slovensku budú od januára rovnaké ceny pri zálohovaní fliaš a obalov ako v roku 2022. „Áno, výška zálohu ostáva aj pre rok 2023 na úrovni 15 eurocentov,“ zdôraznila Morvai.

Zdroj:  [14.10.2022; glob.zoznam.sk; Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina; 15:42; Redakcia]

https://bratislava.zoznam.sk/zalohovanie-plastovych-flias-a-obalov-zmeni-sa-nieco-od-noveho-roka/

Obrázok_zdroj: fb SZS. Na Slovensku od januára 2022 zálohujeme plastové a kovové nápojové obaly.