Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

PET fľaše a plechovky budeme zrejme musieť zálohovať už o dva roky. Ministerstvo životného prostredia pripravuje nový zákon, ktorý predstaví asi o rok. Záloha za jednu PET fľašu by mala byť dvanásť centov a za plechovku desať. O podpore zákona zatiaľ minister s koaličnými partnermi nerokoval. Ročne sa na Slovensku uvedie na trh asi miliarda fliaš a tristopäťdesiattisíc plechoviek. 

Simona Simanová, moderátorka: „PET fľaše a plechovky budeme zrejme musieť zálohovať už o dva roky. Ministerstvo životného prostredia pripravuje nový zákon, ktorý predstaví asi o rok. Záloha za jednu PET fľašu by mala byť dvanásť centov a za plechovku desať. O podpore zákona zatiaľ minister s koaličnými partnermi nerokoval. Ročne sa na Slovensku uvedie na trh asi miliarda fliaš a tristopäťdesiattisíc plechoviek.“
László Sólymos, minister životného prostredia SR (Most-Híd): „Dnes sa podarí vyzbierať s tým systémom, ktorý teraz funguje, so systémom separovaného zberu, asi šesťdesiat percent týchto plastových fliaš. Po zavedení zálohovania dosiahneme úroveň vyššiu ako deväťdesiat percent. Zálohovaním znížime množstvo voľne pohodeného odpadu v uliciach miest a obcí, no predovšetkým v prírode. Zavedenie zálohovania si bude vyžadovať vstupné investície. Podľa našich odhadov a podľa odhadov našich kolegov a z tých analýz sa bavíme približne o sume osemdesiat miliónov eur.“
Simona Simanová: „S plánom zaviesť zálohovanie plastových fliaš a plechoviek nesúhlasí prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu Martin Katriak. Finančne by to zaťažilo štát aj podnikateľov. Rozumnejšie by bolo podľa neho investovať do zefektívnenia separovaného zberu.“

Matin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR: „Zavedenie zálohovania PET obalov by znamenalo úplne sa obrátiť a zlikvidovať systém, ktorý tuná funguje už dvadsať rokov. Je zavedený separovaný zber, tak nevidíme dôvod to meniť a navyše, keď to stojí osemdesiat miliónov eur, zaťaží to podnikateľov.“

Zdroj: [07.11.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Simona Simanová / Simona Simanová]