Vývoj zahraničného obchodu SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2017

V októbri sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 10,7 % na 7 287 mil. eur a celkový dovoz o 12,2 % na 6 787,6 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 499,4 mil. eur (o 32,1 mil. eur nižšie ako za október 2016).

Saldo
 
Saldo zahraničného obchodu za január až október 2017 bolo aktívne v objeme 2 730,8 mil. eur.
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3 206,3 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (2 301,9 mil. eur), Francúzskom (2 019,3 mil. eur), Rakúskom (1 967,5 mil. eur), Talianskom (1 902,8 mil. eur), Poľskom (1 697,3 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 095,2 mil. eur), Českou republikou (1 084,4 mil. eur) a Španielskom (947,8 mil. eur).
Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (3 340 mil. eur), Čínou (3 296,4 mil. eur), Ruskou federáciou (1 477,7 mil. eur), Malajziou (405,3 mil. eur), Taiwanom (376,4 mil. eur), Japonskom (356,5 mil. eur), Indiou (199,8 mil. eur) a Ukrajinou (118,7 mil. eur).
 
Vývoz
 
Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 62 134,6 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa zvýšil celkový vývoz o 7,3 %.
Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz telefónnych súprav, vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 1 065,2 mil. eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 736 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 286,2 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 195,7 mil. eur a plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 194,7 mil. eur.
Najviac klesol vývoz karosérií motorových vozidiel o 898 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 275 mil. eur, liekov o 151,3 mil. eur, piestových vznetových motorov o 90,9 mil. eur a strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 66,3 mil. eur.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Českej republiky o 4 %, Poľska o 7,3 %, Francúzska o 12,9 %, Talianska o 33,7 %, Maďarska o 15,6 %, Spojeného kráľovstva o 10,1 %, Rakúska o 10,9 %, Španielska o 7 %, Spojených štátov amerických o 26,6 %, Rumunska o 17,8 % a Ruskej federácie o 14,5 %. Znížil sa vývoz do Nemecka o 1,2 % a Holandska o 2,6 %.
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 7,2 % (tvoril 85,1 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 6,7 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,5 %).
 
Dovoz
 
Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 59 403,8 mil. eur, pri medziročnom náraste o 9,2 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz telefónnych súprav, vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 804,1 mil. eur, častí a súčastí vhodných pre vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rozhlasové a televízne vysielanie o 513 mil. eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 275,7 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 209,4 mil. eur a ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 207,7 mil. eur.
Významne klesol dovoz výrobkov s tekutými kryštálmi o 417,3 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 170,3 mil. eur, prúdových motorov s kompresorom o 76,2 mil. eur, strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 63,9 mil. eur a kávy o 56,3 mil. eur.
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 4,4 %, Českej republiky o 0,6 %, Kórejskej republiky o 3,8 %, Poľska o 4,5 %,  Maďarska o 9,5 %, Ruskej federácie o 28 %, Francúzska o 9,6 %, Talianska o 2,9 %, Rakúska o 1,4 % a Spojeného kráľovstva o 46 %. Poklesol dovoz z  a Číny o 6,7 %.
 Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2016 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 8,3 % (tvoril 66,6 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 5,3 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,2 %).
 
Zdroj: Štatistický úrad SR