Výrobcovia spotrebného tovaru nesúhlasia s navyšovaním recyklačných poplatkov

Spustenie systému zálohovania od 1.januára 2022 považujú za nereálny a riskantný.
Spustenie systému zálohovania od 1.januára 2022 považujú za nereálny a riskantný.
BRATISLAVA. Výrobcovia spotrebného tovaru a potravín sú spolu s maloobchodníkmi z pripravovaného zvyšovania recyklačných poplatkov rozčarovaní.
V tlačovej správe to uviedla Potravinárska komora Slovenska (PKS). Výrobcovia tak reagovali na novelu vyhlášky z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Niekoľkonásobné zvýšenie
Novela so sebou podľa PKS prinesie aj niekoľkonásobné zvýšenie recyklačných poplatkov, ktoré by pre mnohých výrobcov mohlo byť likvidačné.
PKS upozorňuje, že jedinou možnosťou bude premietnutie nových poplatkov do cien produktov, čím sa zníži konkurencieschopnosť výrobcov.
Podľa PKS je celá záležitosť výsledkom slabej kontroly zo strany štátu. Ten podľa výrobcov nedostatočne kontroluje výrobcov, ktorí nie sú zapojení do systému odpadového hospodárstva.
Ten je následne finančne poddimenzovaný. „Je však neprípustné, aby za nedostatok štátnej kontroly boli postihnutí práve výrobcovia, ktorí do systému prispievajú a zároveň realizujú mnohé dobrovoľné iniciatívy na vlastné náklady v súlade s cieľmi cirkulárnej ekonomiky a európskej zelenej dohody,“ uviedlo PKS v tlačovej správe.
Výrobcovia uviedli, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania vzniesli zásadné pripomienky, ktoré však neboli prerokované v rozporovom konaní.
Ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽaNO) preto zaslali list, v ktorom vyjadrili svoje rozčarovanie a zároveň aj obavy v súvislosti s plánovaným posunom zavedenia systému zálohovania jednorazových obalov na nápoje z roku 2023 na rok 2022.
Spustenie systému zálohovania
Organizácie upozorňujú, že stále nie je vybraný správca systému zálohovania PET fliaš a plechoviek.
Spustenie systému zálohovania od 1.januára 2022 považujú za nereálny a riskantný.
Snaha MŽP SR o urýchlenie procesu podľa nich môže mať za následok nedostatočnú hustotu siete zberných miest, nedostatočnú pripravenosť spotrebiteľov, nižšiu transparentnosť výberových konaní, zvýšenie nákladov a ohrozenie najslabších výrobcov, ktorí sa nebudú vedieť administratívne ani finančne prispôsobiť novým podmienkam.
Signatármi spoločného listu ministrovi boli Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská aliancia moderného obchodu, Zväz obchodu Slovenskej republiky, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Zväz spracovateľov mäsa, Slovenské združenie pre značkové výrobky a Únia potravinárov Slovenska.