VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 319/2022 o zálohovaní

Vyhláška nadobudla účinnosť 1. októbra 2022. 
VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 319 z 12. septembra 2022, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole