Vyhlásenie Zväzu obchodu SR k pripravovaným opatreniam v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19

Zväz obchodu SR víta navrhovanú zmenu Zákonníka práce, ako základný rámec, ktorý dáva možnosť zamestnávateľovi disponovať informáciami od svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní, alebo nie, prípadne či ochorenie COVID 19 prekonali, aby mali zamestnávatelia možnosť efektívnejšie koordinovať interné opatrenia zamerané na ochranu zdravia svojich zamestnancov na pracovisku a zároveň zabezpečiť funkčný výkon svojej činnosti.

Zväz obchodu SR víta navrhovanú zmenu Zákonníka práce, ako základný rámec, ktorý dáva možnosť zamestnávateľovi disponovať informáciami od svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní, alebo nie, prípadne či ochorenie COVID 19 prekonali, aby mali zamestnávatelia možnosť efektívnejšie koordinovať interné opatrenia zamerané na ochranu zdravia svojich zamestnancov na pracovisku a zároveň zabezpečiť funkčný výkon svojej činnosti.
Celý súbor navrhovaných opatrení, ktoré súvisia s treťou vlnou pandémie bude konkretizovaný a precizovaný v príslušných vyhláškach ÚVZ SR. Je na škodu veci, že pri tak dôležitej téme sa dozvedáme opäť len čiastkové, nesúrodé informácie, ktoré si každý z nás môže vysvetliť inak, a to na základe rôznych medializovaných informácií.
Zatiaľ nie je jasné, či povinnosť kontrolovať zamestnancov bude platiť celoplošne, alebo regionálne a zároveň je nezodpovedaná aj otázka, kto bude uhrádzať náklady spojené s testovaním zamestnancov, aké druhy testov sa budú uznávať (napr. antigénový test zo slín urobený v domácom prostredí?) a či sa tieto povinnosti budú vzťahovať na všetky typy prevádzok. Financovanie testov zamestnávateľmi odmietame, toto nie je cesta ako motivovať ľudí k očkovaniu a v neposlednom rade ani nedokážeme vybaviť všetky malé prevádzky testovacími kapacitami.
Zväz obchodu SR v záujme funkčného nastavenia nových opatrení žiada zodpovedných predstaviteľov exekutívy, aby sa tieto povinnosti nevzťahovali na tzv. esenciálne služby, vrátane predajní potravín. Tieto prevádzky majú podľa aktuálne platných predpisov výnimku z režimu OTP vo vzťahu k zákazníkom, pretože musia byť obyvateľom prístupné. Totožný režim žiadame nastaviť aj vo vzťahu k zamestnancom týchto prevádzok, keďže najmä predajne potravín musia popri prístupnosti zostať aj prevádzkyschopné.
Uvedenú výnimku Zväz obchodu SR vníma ako dôležité opatrenie na zachovanie funkčného systému dostupnosti potravín, a to najmä na vidieku, kde by malo štátom vynútené obmedzenie prevádzky predajní potravín, z dôvodu výpadku zamestnancov z výkonu práce, mimoriadne nepriaznivý dopad.


Zdroj: Zväz obchodu SR