VEĽKÁ ZMENA V obchodoch si poriadne priplatíme, začína sa zálohovanie plastových a kovových fliaš

Slovensko sa od januára 2021 pripravuje na veľkú zmenu, ktorá by radikálnym spôsobom mali zmeniť spotrebiteľské návyky. Začnú sa totiž zálohovať plastové a kovové nápojové obaly. Je to novinka, ktorá určite spôsobí revolúciu v slovenských domácnostiach.

BRATISLAVA – Slovensko sa od januára 2021 pripravuje na veľkú zmenu, ktorá by radikálnym spôsobom mali zmeniť spotrebiteľské návyky. Začnú sa totiž zálohovať plastové a kovové nápojové obaly. Je to novinka, ktorá určite spôsobí revolúciu v slovenských domácnostiach.
Od januára 2022 sa budú zálohovať všetky jednorazové obaly na nápoje s objemom 0,1 až 3 litre, čiže plastové fľaše (PET, HDPE, PP) a plechovky (hliník, železo). “Zavedením zálohového systému sa začne písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. PET fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel. Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje,“ informuje Správca zálohové systému.
Správcu zálohového systému tvoria štyri združenia: Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Spolu produkujú a zastupujú 80 % všetkých obalov uvádzaných na slovenský trh a viac ako 3000 obchodných prevádzok. Zálohový systém bude financovaný z poplatkov výrobcov obalov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.
Spolu by malo byť na Slovensku vytvorených viac ako 2000 odberných miest, pričom ročne by sa malo zálohovať niekoľko desiatok miliónov fliaš. Ak by sa podarilo splniť navrhované ciele návratnosti a vyzbierať 90 % obalov, išlo by o približne 1,2 miliardy obalov (750 miliónov plastových fliaš + 450 miliónov plechoviek). Aj preto sme pre vás pripravili odpovede na základné otázky ako bude zálohovanie plastových a kovových nápojových obalov na Slovensku fungovať, aká bude záloha alebo aké budú podmienky zálohovania.
Aké plastové fľašky a plechovky budeme zálohovať?
– Od januára 2022 sa budú zbierať všetky jednorazové obaly na nápoje s objemom 0,1 až 3 litre plastové fľaše a plechovky. Zálohované obaly odporúčame doma po použití opláchnuť, pričom obaly musia byť nepokrčené, s čitateľným čiarovým kódom a odovzdávame ich aj s vrchnákom. Fungovať to bude ako pri sklenených fľašiach, kde na odbernom mieste dostaneme potvrdenku, ktorú si dáme pri pokladni preplatiť alebo použijeme na nákup.
Aký je suma za zálohované PET fľašky a plechovky?
– Pre Slovákov je to najpodstatnejšia, najdôležitejšia a najzaujímavejšia informácia. Za plastové a kovové nápojové obaly zaplatíme zálohu vo výške 15 centov. Tá bude rovnaká pre všetky plastové fľaše aj plechovky, pritom nie je rozdiel či je to fľaša o objeme 0,1 litra alebo až 3 litre. Správca zálohové systému výšku sumy zdôvodňuje motivačným faktorom pre každého spotrebiteľa. Pritom je ale zaujímavé, že za sklenené pivové fľašky platíme v súčasnosti zálohu vo výške 13 centov.
Kde sa budú zálohovať plastové a kovové nápojové obaly?
– Distribútor nápojových obalov má povinnosť zriadiť odberné miesto, ak predajná plocha presahuje 300 m2. V predajniach s menšou plochou bude zálohovanie dobrovoľné, pričom správca zálohového systému plánuje odbernú sieť postupne rozšíriť aj o predajne do 300 m2. Podmienkou je, že prázdne fľaše a plechovky pred zálohovaním nestlačíme aby zostal čiarový kód čitateľný, pričom ich odovzdávame aj s vrchnákom. Obaly bude možné vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste, bez ohľadu na miesto nákupu.
Budú sa všetky plastové a kovové nápojové obaly zálohovať?
– Nie, všetky PET fľašky a plechovky nemôžeme zálohovať – výnimkou sú sirupy, obaly na mlieko, mliečne nápoje, rastlinné náhrady ako mandľové alebo kokosové mlieko alebo obaly na alkoholické nápoje s obsahom alkoholu nad 15%.
Budú mať zálohované plastové a kovové nápojové obaly špeciálne označenie?
– Všetky vratné a zálohovaná PET fľašky a plechovky budú mať od 1.januára 2022 v blízkosti čiarového kódu písmeno Z. Podstatné a dôležité je, že nové obaly sa budú distribuovať až od 1.januára 2022. Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.
Dokedy treba plastové a kovové nápojové obaly vrátiť a možno vrátiť aj obaly zakúpené pred termínom zálohovania?
– Na všetky plastové a kovové nápojové obaly, ktoré sa môžu zálohovať nie je žiadne časové obmedzenie. Ale nie je možné vrátiť fľašky zakúpené pred 1.januárom 2022, ani ich zálohovať. Fľašky a plechovky budú mať totiž nové obaly s čiarovým kódom a označením Z, či záloha. Platí to, čo sme napísali vyššie. Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.
Čo v prípade, že fľašky a plechovky nevrátim do obchodu, pokrčím, zlikvidujem a dám do triedeného odpadu?
– Je samozrejme možné plastové fľašky a plechovky zničiť a odovzdať do triedeného odpadu. No v takom prípade každý kto tak spraví príde o 15 centov za fľašu a zároveň sa stratí aj možnosť výroby nového a podobného obalu pri menšej spotrebe energií. Obaly určené na likvidáciu sa prepravia do triediaceho centra, kde sa vytriedia podľa materiálu a farby. Následne putujú na recykláciu. Z recyklovaného materiálu sa môžu následne vyrobiť nové PET fľaše a plechovky.
Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od nápojových obalov bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ, zakúpenými pred 1.januárom 2022?
– Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly zakúpené pred 1.januárom 2022, bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ, je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.


Zdroj: [16.11.2021; glob.zoznam.sk; Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Domáce Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Top; 09:30; Redakcia]
https://bratislava.zoznam.sk/velka-zmena-v-obchodoch-si-poriadne-priplatime-zacina-sa-zalohovanie-plastovych-a-kovovych-flias/