VALNÉ ZHROMAŽDENIE Zväzu obchodu SR a konferencia SLOVENSKÉ OBCHODNÉ FÓRUM 2019

REGISTRÁCIA 

na Valné zhromaždenie ZO SR dňa 20.11.2019

Určené iba členom Zväzu obchodu SR!

Galavečer je súčasťou podujatia. Účasť na spoločenskom večeri:Poznámky/prípadne ďalšie požiadavky uveďte tu: