Uvoľňovanie opatrení od stredy 3. júna

Od stredy 3. júna t. r. nastane ďalšie uvoľňovanie opatrení prijatých na zamedzenie šírenia  ochorenia COVID-19. 

Vážení členovia ZO SR,
podľa dnešného oznámenia predsedu vlády SR nastane od stredy 3. júna t. r. ďalšie uvoľňovanie opatrení prijatých na zamedzenie šírenia  ochorenia COVID-19. 
Obchodných prevádzok sa dotknú nasledujúce zmeny: 
  • rušia sa vyhradené hodiny v obchodoch pre seniorov,
  • plocha vyhradená v obchodných prevádzkach na jedného zákazníka sa znižuje na 10m2,
  • v prevádzkach verejného stravovania (napr. aj kaviarenské časti predajní) sa ruší obmedzenie počtu zákazníkov pri stole vonku aj vo vnútri, 
  • povinnosť nosiť rúško zostane len v interiéri, na podujatiach a pri odstupe ľudí menšom ako 2m.

Oficiálne znenia opatrení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR.