Úspechy našich členov: Coop Jednota dostala významnú Cenu J. A. Segnera za metrológiu za rok 2021

Maloobchodná sieť Coop Jednota získala za aplikovanie inteligentného meracieho systému do svojich predajní prestížnu cenu za metrológiu za rok 2021. Riešenie založené na IoT, teda internete vecí, ocenil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) na jubilejnom 50. Fóre metrológov. Toto smart riešenie už niekoľko mesiacov zefektívňuje prácu a pomáha dohliadať na čerstvosť potravín v stovkách predajní.
Maloobchodná sieť Coop Jednota získala za aplikovanie inteligentného meracieho systému do svojich predajní prestížnu cenu za metrológiu za rok 2021. Riešenie založené na IoT, teda internete vecí, ocenil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) na jubilejnom 50. Fóre metrológov. Toto smart riešenie už niekoľko mesiacov zefektívňuje prácu a pomáha dohliadať na čerstvosť potravín v stovkách predajní.
Cenu J. A. Segnera udelila Coop Jednote Slovensko predsedníčka ÚNMS SR za aplikovanie tohto technického riešenia do svojej predajnej siete. Tisíce senzorov automaticky dohliadajú na správne chladenie potravín, upozornia na neštandardnú situáciu a pomôžu zvýšiť energetickú efektivitu predajní. To je v skratke prínos oceneného smart riešenia – riešenia na báze internetu vecí (IoT) – ktoré realizuje s dvomi partnermi. Vo väčšine predajní využívajú technológiu od spoločnosti Orange. Riešenie umožňuje online zber dát a vyhodnocovanie nameraných hodnôt z akéhokoľvek miesta na svete. Pomáha pokryť legislatívne požiadavky viacerých právnych predpisov či už z oblasti merania (napríklad HACCP) alebo metrologickej kontroly (kalibrácie). Do existujúcej online platformy je možné zapojiť ďalšie meradlá s IoT funkcionalitou (napríklad elektromery, vodomery a iné).
„Projektom automatizovaného monitorovania v oblasti potravín pokračujeme v ceste modernizácie našej predajnej siete. Kombináciou získaných dát môžeme optimalizovať a priamo znižovať spotrebu elektrickej energie. To následne vplýva nielen na samotné náklady, ale aj na zvýšenú ochranu životného prostredia. Ďalším benefitom je čo najdlhšie udržiavanie čerstvosti a kvality jednotlivých tovarov,“ hovorí Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb v Coop Jednote Slovensko.
Smart riešenie na báze internetu vecí využíva Coop Jednota aktuálne v 300 predajniach, Jednota v rôznych kútoch Slovenska a postupne pribúdajú ďalšie. Celkovo do konca roka 2022 bude automatizované monitorovanie teplôt a spotreby energie dostupné pre viac ako 400 predajní potravín v sieti Coop Jednota.
Služba komplexného monitoringu pre obchodné reťazce ukrytá pod názvom Smart Data patrí do oblasti tzv. internetu vecí, teda IoT. Založené na senzoroch-meračoch. Tie v dohodnutých intervaloch odosielajú namerané dáta do platformy. Tam sa ukladajú. Po transformovaní do zrozumiteľnej formy užívateľského rozhrania si zodpovedný pracovník jednoducho vo forme grafov či tabuliek zobrazí záznamy o nameraných teplotách, vlhkosti či spotrebe energie v konkrétnom čase.
„Dáta z meračov sú v tomto prípade posielané cez existujúcu mobilnú sieť. V prípade neštandardnej situácie – napríklad pri výraznom náraste teploty pri dlhšie otvorených dverách chladničky systém automaticky odošle alarm vo forme textovej správy, prípadne e-mailu. Predajne sa tak môžu vyhnúť neželaným energetickým i finančným stratám. Zodpovední pracovníci predajne majú istotu pravidelnej kontroly podmienok skladovania potravín ešte nad rámec vyžadovaný legislatívou. Pre spotrebiteľov to zároveň znamená zabezpečenie čo najdlhšej čerstvosti potravín,“ vysvetľuje Peter Bäuml, manažér IT riešení pre B2B zákazníkov v Orangei.


Zdroj: [01.08.2022; tovarapredaj.sk; Správy; 07:38; redakcia] Foto_zdroj: CJS
https://www.tovarapredaj.sk/2022/08/01/coop-jednota-dostala-vyznamnu-cenu-j-a-segnera-za-metrologiu-za-rok-2021/