TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR

Bratislava, 08. februára 2022 –  Zväz obchodu SR a jeho členovia sú vážne znepokojení súčasným vývojom cien na trhu.
Bratislava, 08. februára 2022 –  Zväz obchodu SR (ďalej ZO SR) a jeho členovia sú vážne znepokojení súčasným vývojom cien na trhu.
Z hľadiska negatívnych dopadov na sféru obchodu sa väčším problémom ako koronavírus javí v súčasnosti zrýchľujúca sa inflácia. Januárové hodnoty sú nevídané a Slovensko s 8,5 % je vysoko nad priemerom eurozóny (5,1 %). Aj ECB priznala, že výhľad vývoja inflácie je neistý a pravdepodobne zostane zvýšená dlhšie.
Príčiny rastu cien sú všeobecne známe a sú takmer rovnaké pre všetky segmenty hospodárstva. Najcitlivejšie ľudia vnímajú práve ceny potravín, ktoré musia nakupovať denne a pri analýze tohto nárastu treba brať do úvahy mimoriadne zvýšenie vstupov, najmä cien energií, v rámci celého potravinového reťazca, na konci ktorého je až obchod. Výrobcovia potravín nám ceny zvyšovali v závere roka 2021 a opakovane od nového roka, zmluvy sa prakticky neustále otvárajú.
Aktuálnu situáciu v maloobchode ovplyvňujú aj výrazné opatrenia prijímané okolitými štátmi, ktoré nás podliezajú v cenách nielen potravín, ale aj energií, pohonných látok, nehovoriac o priamej podpore domácnostiam. Pod vplyvom nevídanej nákupnej turistiky začíname cítiť dopady v pohraničných oblastiach na severe Slovenska, kde zaznamenávame pokles nákupov od 5 - 30 %.
Zvyšovanie nákladov na život je medzirezortná téma. Zmysluplným riešením by mal byť súbor opatrení, ktoré do seba budú zapadať. Táto debata by preto nemala byť devalvovaná len na DPH na potraviny. Členovia Zväzu obchodu SR sú jednoznačne za zníženie DPH na potraviny v čo najširšom rozsahu, ideálne na 5 % ale aj spolu s gastrom a znížením DPH na pohonné látky, čo by pomohlo celej agropotravinárskej vertikále a negatívny dopad krízy na spotrebiteľa by bol určite miernejší.
Mrzí nás, že namiesto proaktívnej politiky štátu sme zatiaľ len pozorovateľmi tejto nepriaznivej situácie a namiesto urýchleného konania a hľadania systémových riešení je obchod a priori obviňovaný zo zneužívania situácie a zvyšovania marží. Členovia nášho zväzu odmietajú takúto nálepku. Nikdy sme nemali problém s transparentnosťou. Neodvracajme však pozornosť týmto smerom, strácame čas. Stotožňovať obchodnú maržu so ziskom je hrubá demagógia, je to nekorektné. Hospodárske výsledky každého obchodného reťazca sú verejne dostupné.  Ziskovosť slovenských obchodníkov v potravinách sa pohybujú prevažne v rozpätí od 0,0 – 2,8 %, čo je oveľa nižšia miera zisku ako v ostatných sektoroch hospodárstva. Práve naši členovia podnikajú aj na vidieku, kde ekonomicky trpia, keďže znášajú oveľa väčšie prevádzkové a logistické náklady. V takýchto oblastiach je úspechom udržiavať prevádzkovú ekonomiku aspoň na nule. Považujeme to však za zodpovedné voči obyvateľom aj lokálnym slovenským dodávateľom v rámci jednotlivých regiónov.

V záujme informovania verejnosti uvádzame integrované údaje z 3 najväčších sietí o zvyšovaní cien za posledné 4 mesiace v jednotlivých dodávateľských odvetviach:
  • mliekarenský priemysel: 3 – 17 %
  • mäsový priemysel: 5 – 8 %
  • hydinársky priemysel: 4 – 8 %
  • pečivárenský priemysel: 5 – 15 %
  • pekársky a cukrársky priemysel: 5 – 30 %
  • zvýšenie cien energií: elektrina 250 %, plyn 285 %
Potrebujeme predávať a udržať konkurencieschopnosť a kúpyschopnosť. Ak nepredáme my, nepredajú ani naši dodávatelia. A v susedných krajinách si nikto nebude kupovať slovenské výrobky.  Spotrebiteľské správanie vie citeľne ovplyvniť príjmy do štátneho rozpočtu a môžeme len čakať, čo nás bude stáť viac, ak štát neprispôsobí svoju politiku nepriaznivému vývoju situácie.
 
*****       
Ďalšie informácie: sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, 02/58 233 226,
e-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk