TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR

Obchodníci si zvolili novú prezidentku
Obchodníci si zvolili novú prezidentku
Bratislava,  1. júla 2021 –  Za novú prezidentku  Zväzu obchodu SR (ZO SR) bola zvolená Nadežda Machútová. Obchodníci združení v najväčšej obchodníckej organizácii na Slovensku jej dali dôveru na včerajšom hodnotiacom a volebnom valnom zhromaždení.  I. viceprezidentom Zväzu zostáva Pavol Konštiak, za viceprezidentov  boli zvolení  Miroslav Labaš a Pavol Mikušiak.  Valné zhromaždenie zvolilo na ďalšie obdobie tiež 14-členné predstavenstvo a 5-člennú dozornú radu. 
Nadežda Machútová v minulosti pôsobila takmer dve desaťročia ako ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie. Vyštudovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
Zväz sa počas uplynulého 4-ročného volebného obdobia priamo alebo nepriamo  podieľal na príprave a pripomienkovaní niekoľkých desiatok návrhov zákonných predpisov upravujúcich podnikateľské prostredie pre podnikateľov v obchode.
          
*****       
Ďalšie informácie: sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, 02/58 233 226, 0911 700 798

e-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk