TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k schválenej novele zákona o potravinách

Bratislava, 26. mája 2022 - Zväz obchodu SR víta všetky zmeny v schválenej novele zákona o potravinách.
Bratislava, 26. mája 2022 - Zväz obchodu SR víta všetky zmeny v schválenej novele zákona o potravinách.
Oceňujeme razantnú zmenu prístupu pri ukladaní pokút. Doterajšie miliónové pokuty boli likvidačné a nemali obdobu na jednotnom európskom trhu. Súčasné znenie zákona rešpektuje princíp proporcionality, ktorý patrí medzi základné princípy úniového práva. Rozpätie sankcií od 4 000 eur do 2 mil. eur, ktoré sa ukladajú pri opakovaných závažných porušeniach zákona, poskytuje dostatočný priestor na vyhodnotenie závažnosti správneho deliktu, ako aj reálnej ekonomickej schopnosti sankcionovaného subjektu uloženú pokutu znášať. Táto zmena je konečne v súlade aj s judikatúrou Súdneho dvora EÚ.
Možný predaj a darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti je významnou zmenou, ktorú pocítime všetci. Je to nielen správne, ale aj ekologické riešenie, ktoré zabráni enormnému plytvaniu s potravinami.
Povinný podiel slovenských potravín v letákoch bol flagrantným porušením európskeho práva, ktoré namietala samotná Európska komisia. Takéto kritérium nebolo pre obchodníkov nikdy rozhodujúce pri promočných akciách. Touto zmenou zákona dochádza konečne k náprave doterajšej nezmyselnej povinnosti.
Novela zákona o potravinách je výsledkom zmeny pohľadu, prístupu a konštruktívnej komunikácie s obchodníkmi zo strany vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
Nadežda Machútová, prezidentka ZO SR


*****       
Ďalšie informácie: sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, 02/58 233 226,
e-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk