Súťaž Obal roka prijíma prihlášky

Zväz obchodu SR prevzal záštitu nad podujatím Obal roka 2023

Praha, 8.6.2023 - Prihlasovanie do 30. ročníka súťaže Obal roka je otvorené. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do známych aj nových kategórií. Do súťaže sa môžu prihlásiť výrobcovia obalových materiálov, obalov, technológií, ale aj zadávatelia týchto obalových riešení a agentúry, ktoré ich vymýšľajú.  Uzávierka súťaže je 1. augusta 2023. Webová stránka súťaže je www.obalroku.cz.
Kategória
Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch sa záujemcovia môžu prihlásiť do kategórií Potraviny, Nápoje, Kozmetika, Farmaceutické výrobky, Čistiace a pracie prostriedky, Elektronika a spotrebiče, Automobilový priemysel, Dopravné a priemyselné obaly, Darčekové obaly, POP a POS displeje, Etikety, Elektronický obchod, Procesy a technológie, Potraviny pre domáce zvieratá, Dizajn a grafika a Ostatné.
Porota
Predsedníčkou poroty je Jana Žižková, nezávislá odborníčka na obaly. V porote môžete vidieť aj Hanu Hradeckú z Eko-komu, Martinu Ferencovú z Českého zväzu pivovarov a sladovní, Jitku Sosnovcovú zo Štátneho zdravotného ústavu, Davida Marouša zo spoločnosti Cordstrap, Martin Dulava zo skupiny Line Art, Jakub Cihlář z GS1, Václav Mlynář z Panflexu, Jiří Hejduk z Univerzity Pardubice, Stanislav Břeně z časopisu Svět balení, Filip Hubička z časopisu Logistika. 
Dôležité termíny
Registrácia do tohto ročníka bude otvorená do 1. augusta 2022. Prezentácia jednotlivých prihlásených obalov sa teraz uskutoční pred porotou počas 3 dní v poslednom augustovom týždni - 29., 30. a 31. augusta. Aj tento rok je súťaž koncipovaná tak, aby vyšla v ústrety záujemcom o účasť v súťaži, ktorí majú vďaka tomuto posunu dostatok času na prípravu prihlášok a výber vhodných exponátov.
Slávnostný večer

Slávnostný galavečer sa uskutoční 19. októbra 2023 po skončení odbornej časti kongresu OBALKO a bude ho moderovať populárna moderátorka Marcela Augustová, ktorá je moderátorkou hlavnej spravodajskej relácie Události v Českej televízii.
Prihlasovanie do súťaže a prezentácia prihlášok
Obaly môžete porote prezentovať tromi spôsobmi. Prvým spôsobom je osobná prezentácia obalu prihlasovateľom pred porotou. Druhou možnosťou je využiť prezentáciu organizátora. Treťou možnosťou je prezentovať obal prostredníctvom videokonferencie Zoom.
Registrácia do tohtoročnej súťaže je opäť online prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.obalroku.cz. 
 
Kritériá hodnotenia
 Pri hodnotení prihlásených exponátov sa tento rok budú zohľadňovať nasledujúce kritériá:
1. stupeň inovácie
2. funkčnosť
3. technické spracovanie (kvalita materiálu, funkčnosť exponátu, výrobný dizajn)
4. dizajn (grafické a/alebo konštrukčné riešenie)
5. logistické otázky (stohovateľnosť...)
6. udržateľnosť (miera recyklácie)
Každé z týchto kritérií zohráva dôležitú úlohu pri hodnotení obalov prihlásených do súťaže Obal roka. Náročnosť hodnotenia spočíva v rozdielnej váhe týchto kritérií v hodnotených kategóriách. Účastníci by mali pri navrhovaní svojich obalov zvážiť všetky aspekty, aby dosiahli čo najkomplexnejšie hodnotenie. Cieľom je, aby obal, ktorý získa štatút "OBAL ROKA", bol jedinečný v česko-slovenskom regióne a mal šancu získať medzinárodné ocenenie "WorldStar Packaging Awards".
Jana Žižková, predsedníčka poroty, povedala. Aj keď sa rok zdá ako veľmi krátka doba, každý rok nielen ja, ale aj členovia poroty OR žasneme nad zaujímavými riešeniami, ktorými nás naši výrobcovia prekvapujú. A to sa hovorí, že v oblasti obalov sa už veľa nového vymyslieť nedá. Ale to nie je pravda, jednoducho povedané, nové sociálno-ekologicko-ekonomické výzvy si vyžadujú zodpovedajúce nové riešenia. A nové výsledky potom overuje ich používateľ. Českí výrobcovia ponúkajú nielen tradične vysoký európsky štandard, ale dokážu aj rýchlo a inovatívne reagovať na požiadavky či zmeny trhu. Pevne verím, že ani tento rok v OR komisii nesklameme, a priznám sa, že sa na ňu úprimne a vlastne aj netrpezlivo teším."
Iva Werbynská, riaditeľka Obalového inštitútu SYBA, organizátora súťaže, povedala: "Prichádzajú stále nové a nové a najmä komplikovanejšie nariadenia Európskej komisie a to je výzva pre každého výrobcu obalov. Niekto by povedal, že v oblasti obalov sa už veľa nového vymyslieť nedá, ale účastníci súťaže to vždy vyvrátia. Súťaž OBAL ROKA poskytuje príležitosť získať ocenenie a následne ho využiť na komunikáciu nového výrobku širokej verejnosti. Veď správny obal zvyšuje hodnotu výrobku. Pošlite svoje príspevky, tešíme sa na vás a vaše obaly."
OBAL ROKA   
OBAL ROKU je jediná certifikovaná súťaž obalov určená pre české a zahraničné spoločnosti zaoberajúce sa zaujímavými obalovými riešeniami. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť a následne propagovať najlepšie nápady, inovácie a technológie v oblasti obalov, ktoré sa objavujú na trhu. Celá súťaž vyvrcholí slávnostným odovzdávaním cien na galavečere Obal roka.
Úspech v súťaži OBAL ROKA dáva možnosť nominácie a je vstupnou bránou k získaniu ocenenia WorldStar. Tu budú medzi sebou súťažiť najlepšie obaly na svete.
Ďakujeme partnerom tohtoročnej súťaže PACKAGING OF THE YEAR, bez ktorých podpory by sa súťaž nemohla uskutočniť. Generálnym partnerom a zároveň triediacim partnerom je EKO-KOM, striebornými partnermi sú EMBAX-PRINT, FACHPACK, THIMM PACK'N'DISPLAY, SMURFIT KAPPA. Bronzovým partnerom je DS SMITH CZECH REPUBLIC. Partnerom je Český zväz pivovarov a sladovní, veľtrh BRAU-BEVIALE a spoločnosť IPSOS. Záštitu nad podujatím prevzali Zväz obchodu a cestovného ruchu, Potravinárska komora ČR, Zväz obchodu SR, Veľvyslanectvo SR v Prahe, Potravinárska komora ČR, České združenie pre značkové výrobky, Slovenské združenie pre značkové výrobky a ďalší.
 
Pre viac informácií sa môžete obrátiť na:
Iva Werbynská
Iva.werbynska@syba.cz
Mobil: 420 730 173 101
*****
Obalový inštitút SYBA združuje a obhajuje záujmy subjektov pôsobiacich v oblasti obalov, obalov, obalových zariadení, obalových materiálov a strojov v Českej republike a na Slovensku. Poskytuje tiež celý rad služieb súvisiacich s informáciami a kontaktmi. Angažuje sa aj v oblasti vzdelávania.