Ste pripravení na zálohovanie? Zistite všetko, čo potrebujete vedieť

Zálohovanie jednorazových obalov sa na Slovensku začalo 1. januára 2022. Čo čaká zákazníkov a obchody, ako bude celý systém zberu fungovať a na čo sa treba pripraviť? Prečítajte si podrobné otázky a odpovede.
Zálohovanie jednorazových obalov sa na Slovensku začalo 1. januára 2022. Čo čaká zákazníkov a obchody, ako bude celý systém zberu fungovať a na čo sa treba pripraviť? Prečítajte si podrobné otázky a odpovede.
O nápojových obaloch
Aké obaly sa budú zálohovať?
Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Medzi výnimky, ktorých sa zálohovanie zatiaľ netýka, patria obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Tieto obaly sa budú naďalej vhadzovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov.
Ako rozpoznať obaly, ktoré sú určené na zálohovanie?
Zálohovať možno len tie obaly, ktoré sú označené symbolom zálohovania, teda veľkým symbolom Z vsadeným do recyklačných šípok. Ten bude umiestnený v blízkosti čiarového kódu a dopĺňať ho bude text „ZÁLOHOVANÉ“.
Možno odovzdať aj pokrčenú fľašu?
Základným pravidlom je, aby sa fľaše a plechovky odovzdávali neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak ich vie zálohomat overiť a vyplatiť naspäť záloh.
Čo sa stane, ak sa zálohovaný obal nevráti naspäť do obchodu?
Ak sa plastové fľaše a plechovky zálohovať nebudú, záloh 15 centov prepadne. Čo je však oveľa dôležitejšie, nevyužije sa príležitosť efektívneho zberu odpadov, ktorý môže viesť k recyklácii z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky a odľahčeniu životného prostredia.
Čo ak sa obal vyhodí do žltej nádoby na triedený zber?
Ak zálohovaný obal spotrebiteľ vyhodí do separovaného odpadu, príde o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.
Čo ak si spotrebiteľ zakúpi starý obal bez označenie „Z“?
Na odbernom mieste v predajni bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.
Môže zákazník vrátiť starý obal bez „Z“ predajcovi v obchode?
Staré nezálohované obaly bez „Z“, obaly zo zahraničia, obaly s poškodenou etiketou, obaly nespadajúce pod zálohový systém, ktoré zálohomat neprijme sa nezálohujú, zálohomat alebo ručný skener ich neprevezme a nevyplatí sa záloh. Takéto obaly patria do žltého kontajnera na triedený zber ako doteraz. Je na rozhodnutí obchodníka, či sa rozhodne staré obaly, ktoré nie sú súčasťou zálohového systému zbierať do osobitnej nádoby a následne sa o nich postarať. Správca zálohového systému však prevezme od obchodníka len zálohované plastové fľaše a plechovky.
O zálohách
Koľko dostane zákazník späť za jednu fľašu či plechovku?
Výška zálohu je pre všetky druhy jednorazových nápojových obalov jednotná – 15 centov. Nezáleží teda na tom, či vracia plastovú fľašu alebo plechovku a či má zálohovaný obal objem 2 dcl alebo 2 litre.
Je možné záloh minúť v ľubovoľnom obchode?
Nie. Fľaše a plechovky síce možno zálohovať v ktoromkoľvek obchode na Slovensku, bez ohľadu na to, kde boli predtým kúpené, avšak vrátený záloh možno následne minúť len v predajni, kde boli dané obaly odovzdané.
Ako získať zálohu za nápojový obal späť?
Pre zákazníkov je celý systém nastavený prakticky a jednoducho. Prázdne obaly prinesú do obchodu, vložia ich do zálohomatov alebo odovzdajú pri pokladniciach a počkajú si na potvrdenie o zálohu. Záloh môžu minúť pri ďalšom nákupe, alebo im jeho výšku vyplatia pri pokladnici.
O odberných miestach a zálohomatoch
Kde sa bude zálohovať?
Prázdne plastové fľaše či plechovky budú zákazníci po novom nosiť späť do obchodov. Prevádzky, ktoré majú rozlohu nad 300 m2, sú povinné zálohované obaly odoberať. Pre ostatné obchody je zálohovanie dobrovoľné. Obaly treba vracať do pripravených zálohomatov, alebo v menších obchodoch pri pokladnici, kde ich pracovník odoberie a overí pomocou ručného skenera.
Kde nájde zákazník mapu odberných miest?
Mapu zapojených odberných miest zverejní Správca zálohového systému na webových stránkach www.slovenskozalohuje.sk a/alebo www.spravcazaloh.sk začiatkom roka 2022 a bude sa priebežne aktualizovať s počtom pribúdajúcich zapojených predajní.
Aké sú schválené spôsoby odberu obalov od zákazníka?
Odberné miesta si môžu pre svoje prevádzky zvoliť jeden z troch schválených spôsobov odberu, a to automatizovaný, poloautomatizovaný a ručný zber. Viac informácií sa dozviete v dokumente Spôsoby odberu dostupnom na webovej stránke Správcu zálohového systému https://spravcazaloh.sk/.
Ako fungujú zálohomaty?
Zálohomaty slúžia na prijímanie, rozpoznávanie, triedenie aj skladovanie obalov. Zároveň tiež po odovzdaní obalov vytlačia kupón s výškou zálohu, ktorý za vrátené obaly dostaneme. Ich princíp je teda podobný ako pri známych automatov na zálohovanie sklenených fliaš.
O systéme zálohovania na Slovensku
Čo sa stane s vrátenými zálohovanými obalmi?
Z obchodov sa vrátené plastové fľaše a plechovky budú prepravovať do triediaceho centra a odtiaľ na recykláciu. Následne sa z recyklovaného materiálu budú môcť vyrobiť nové fľaše či plechovky na ten istý účel. Práve táto výhoda sa radí medzi najväčšie prínosy zálohovania, keďže pri doterajšom zbere odpadov takéto efektívne zálohovanie nebolo možné.
Čo je to prechodné obdobie?
Jednorazové obaly na nápoje, so symbolom Z a textom „ZÁLOHOVANÉ“ budú postupne pribúdať v obchodoch od januára 2022. Platí aj prechodné obdobie na vypredanie zásob nápojov, ktoré nie sú zálohované, tie môžete na pultoch predajní kúpiť maximálne do 30. júna 2022. Po tomto dátume si zákazník kúpi už len zálohované plastové fľaše a plechovky na nápoje.
Je zálohovanie povinné?
Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je pre všetkých výrobcov nápojov, ktorí ich uvádzajú na trh v Slovenskej republike povinné. Povinne sú zapojené aj predajne, ktoré majú predajnú plochu väčšiu ako 300m2, tie musia odoberať od zákazníkov zálohované obaly bez ohľadu na to, kde si zákazník kúpil. Výška zálohu je vždy uvedená oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja.
Aké sú výhody zálohového systému?
Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.
Ako je financovaný zálohový systém?
Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.
Kto spravuje zálohový systém a kto reguluje a kontroluje zálohový systém?
Správca zálohového systému, nezisková organizácia, vytvorená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Správca vytvára, financuje a koordinuje celý zálohový systém na jednorazové nápojové obaly. Ministerstvo životného prostredia SR kontroluje a reguluje zálohový systém.
Zdroj a foto: TOMRA Collection Slovakia, obchodné reťazce
PR