Stanovisko Zväzu obchodu SR - odkladný účinok neúmerne vysokých pokút

Zväz obchodu SR (ZO SR) víta legislatívnu aktivitu Ministerstva hospodárstva SR a vlády SR na základe ktorej by sa mala  do legislatívy zaviesť možnosť odkladného účinku odvolania pri neúmerne vysokých pokutách pre obchodné spoločnosti. Zväz dlhodobo upozorňoval na nehoráznosť v právnych predpisoch, podľa ktorej mala byť pokuta zaplatená skôr, ako rozhodnutie o jej udelení nadobudlo právoplatnosť. Členovia ZO SR veria, že Národná rada SR vládny návrh prijme a odstráni tým jasnú legislatívnu a vecnú skrivodlivosť.  

Zväz obchodu SR (ZO SR) víta legislatívnu aktivitu Ministerstva hospodárstva SR a vlády SR na základe ktorej by sa mala  do legislatívy zaviesť možnosť odkladného účinku odvolania pri neúmerne vysokých pokutách pre obchodné spoločnosti. Zväz dlhodobo upozorňoval na nehoráznosť v právnych predpisoch, podľa ktorej mala byť pokuta zaplatená skôr, ako rozhodnutie o jej udelení nadobudlo právoplatnosť. Členovia ZO SR veria, že Národná rada SR vládny návrh prijme a odstráni tým jasnú legislatívnu a vecnú skrivodlivosť.  

Zdroj: Zväz obchodu SR