Stanovisko Zväzu obchodu SR k rozhodnutiu vlády SR k zatvoreniu väčšiny maloobchodných prevádzok

Zväz obchodu SR víta opatrenia vlády SR zamerané na ochranu životov a zdravia pracovníkov v odvetví obchodu. Uvedomujeme si pritom, že na zabezpečenie základných potrieb obyvateľstva Slovenska je nevyhnutné zabezpečiť plynulé zásobovanie potravinami, liekmi, hygienickými potrebami, pohonnými hmotami a niektorými ďalšími tovarmi.

„Zväz obchodu SR víta opatrenia vlády SR zamerané na ochranu životov a zdravia pracovníkov v odvetví obchodu. Uvedomujeme si pritom, že na zabezpečenie základných potrieb obyvateľstva Slovenska je nevyhnutné zabezpečiť plynulé zásobovanie potravinami, liekmi, hygienickými potrebami, pohonnými hmotami a niektorými ďalšími tovarmi.
Upozorňujeme spotrebiteľov a našich zákazníkov, že na zabezpečenie týchto úloh je však potrebná aj disciplína a súčinnosť všetkých obyvateľov. Potravín v obchodoch a v našich skladoch je dostatok a ďalšie plynulé zásobovanie zabezpečujeme v spolupráci s našimi dodávateľmi. Prioritou všetkých obchodníkov je čo najlepšia obsluha zákazníkov, preto tovar dopĺňame čo najrýchlejšie.  Zbytočné a panické nákupy by mohli viesť ku krátkodobým výpadkom niektorých tovarov. Vyzývame preto všetkých spotrebiteľov, aby nakupovali len rozumné množstvá potravín a predchádzali zbytočnému predzásobovaniu a najmä plytvaniu potravinami.  
Zároveň prosíme našich zákazníkov, aby preukázali solidárnosť a trpezlivosť s našimi pracovníkmi, predovšetkým predavačmi, pokladníkmi, dokladačmi tovaru, vodičmi a ďalšími pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na zabezpečení dostatku tovarov v predajniach. Pracujú v mimoriadne sťažených podmienkach, vystavení zvýšenému riziku, pričom mnohí z nich majú deti, ktoré nemôžu byť v školách, škôlkach a ďalších zariadeniach.
Vyzývame Vládu SR a Ústredný krízový štáb SR, aby do skupiny povolaní, o ktoré bude mať vláda prioritný záujem pri riešení situácie s výskytom koronavírusu (zdravotnícki pracovníci, silové zložky, a.i.) boli zaradení aj pracovníci obchodov s potravinami.
Vyzývame aj zástupcov médií, aby pristupovali k hodnoteniu situácie v obchodoch s porozumením a pochopením, pomáhali pri sprostredkovaní praktických informácií  a prispievali tak k čo najlepšiemu zvládnutiu zložitej situácie.“ (Koniec)
 
Zdroj: Zväz obchodu SR, 16.03.2020