Stanovisko Zväzu obchodu SR k problému tzv. potravinových púští

Limitovaný prístup k potravinám najmä v menších obciach do 500 obyvateľov vníma Zväz obchodu SR ako veľmi vážny a neustále narastajúci problém, na ktorý upozorňujeme dlhodobo. Na slovenskom vidieku pôsobia výlučne domáce obchodné siete a bez finančnej podpory štátu jednoducho nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné.   

Bratislava, 25. augusta 2023
Limitovaný prístup k potravinám najmä v menších obciach do 500 obyvateľov vníma Zväz obchodu SR ako veľmi vážny a neustále narastajúci problém, na ktorý upozorňujeme dlhodobo. Na slovenskom vidieku pôsobia výlučne domáce obchodné siete a bez finančnej podpory štátu jednoducho nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné. V tomto prípade ide primárne o zachovanie základnej občianskej vybavenosti, ktorú si ľudia žijúci na vidieku zaslúžia mať zo strany štátu zabezpečenú. Funkčná predajňa potravín dokáže poskytovať aj ďalšie služby napr. platenie šekov, výber hotovosti, poštové doručovanie a pod., čo je prínosné najmä pre seniorov. Z hľadiska riešení sa postačí inšpirovať v okolitých krajinách, napr. v Poľsku a Českej republike, kde je problém tzv. potravinových púští efektívne riešený cez systém finančných dotácií na úrovni štátu v spolupráci so samosprávami a obchodníkmi (napr. v ČR funguje od roku 2021 program Obchůdek  2021+). Pojazdné predajne nie sú systémovým riešením tohto problému, pričom ambulantné formy predaja so sebou nesú aj zdravotné riziká pri nakladaní s potravinami.

Zdroj: Zväz obchodu SR