Stanovisko Zväzu obchodu SR k plošnému testovaniu na ochorenie COVID-19

Zväz obchodu SR, ktorý združuje predovšetkým slovenských obchodníkov, podporuje plošné testovanie na ochorenie COVID-19 s podmienkou, že bude vykonávané na báze dobrovoľnosti a za neúčasť nebudú občanom hroziť žiadne sankcie.

Stanovisko ZO SR k plošnému testovaniu na ochorenie COVID-19
Zväz obchodu SR, ktorý združuje predovšetkým slovenských obchodníkov, podporuje plošné testovanie na ochorenie COVID-19 s podmienkou, že bude vykonávané na báze dobrovoľnosti a za neúčasť nebudú občanom hroziť žiadne sankcie.
Obchodné prevádzky, predovšetkým potravinárske predajne a obchody s  drogistickým tovarom, sú súčasťou nevyhnutnej infraštruktúry zodpovednej za zásobovanie obyvateľstva potravinami, hygienickým tovarom a ďalšími základnými potrebami. Prípadné veľké výpadky pracovníkov v dôsledku sankcií znamenajú značné bezpečnostné riziko, vrátenie ohrozenia zásobovania obyvateľstva potravinami a iným základným tovarom, nebezpečenstvo panického nakupovania a ďalších negatívnych javov.   
Martin Katriak, prezident

Pavol Konštiak, I. viceprezident


Zdroj: Zväz obchodu SR
******  
Ďalšie informácie:  sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, 02/58 233 226, e-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk