Slováci dôverujú hlavne domácim potravinám, najmenší záujem majú o tie 

Pre spotrebiteľov na Slovensku sú v súčasnosti tromi hlavnými faktormi pri nákupe potravín čerstvosť, kvalita a cena
Spotrebitelia v SR dôverujú hlavne slovenským potravinám, nedôvera panuje pri potravinách poľského pôvodu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra 2muse zrealizovala pre Zväz obchodu na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.
Pre spotrebiteľov na Slovensku sú v súčasnosti tromi hlavnými faktormi pri nákupe potravín čerstvosť, kvalita a cena. Zároveň je pre väčšinu spotrebiteľov slovenský pôvod potravín silnou preferenciou, pretože si spájajú slovenské potraviny s kvalitou, čerstvosťou a podporou domácej ekonomiky. Slováci akceptujú aj potraviny českého či nemeckého pôvodu, naopak, silná nedôvera panuje voči poľským potravinám.
Znižovanie uhlíkovej stopy
Z prieskumu vyplynulo, že Slováci sa vo významnej miere zhodujú na tom, že kúpou slovenských potravín nielenže podporujú slovenské poľnohospodárstvo (88 percent) a ekonomiku (87 percent), ale znižujú tým aj uhlíkovú stopu (60 percent). Súčasne viac ako polovica Slovákov (59 percent) vníma slovenské potraviny ako kvalitnejšie v porovnaní so zahraničnými, s čím súvisí aj presvedčenie, že slovenskí výrobcovia dodržiavajú prísnejšie kritériá bezpečnosti (57 percent).
„Opäť sa ukázalo, že slovenský pôvod potravín je pre ľudí dôležitý. Až tri štvrtiny opýtaných uviedlo, že dávajú prednosť potravinám slovenského pôvodu. A aj spomínaná čerstvosť a kvalita sú primárne naviazané práve na slovenské potraviny, čo iba svedčí o ich vysokej reputácii medzi spotrebiteľmi na Slovensku,“ uviedol na margo výsledkov prieskumu Filip Kasana, viceprezident zväzu.
Primárnou bariérou, ktorá bráni ľuďom v intenzívnejšom nakupovaní slovenských potravín, je ich vyššia cena. V prieskume to uviedlo 80 percent respondentov. Tiež menší sortiment a nižšia dostupnosť slovenských potravín v predajniach, tieto sú však vnímané ako sekundárne prekážky, spolu s nedostatočným označovaním potravín slovenského pôvodu a tiež s náročnejším identifikovaním pôvodu surovín.
Najvyššiu ochotu priplatiť si za slovenský pôvod potravín deklarovali Slováci v prieskume hlavne pri mäse a mäsových produktoch (48 percent). Citlivou kategóriou sú aj vajíčka a mliečne výrobky (zhodne po 39 percent). Tretina Slovákov je ochotná priplatiť si za slovenskú zeleninu, pečivo, chlieb a ovocie.
Slováci akceptujú aj české a nemecké produkty
Napriek vyššej cene a iným prekážkam však viac ako tretina Slovákov (33 percent) vyjadrila záujem o zvýšenie podielu slovenských potravín v rámci svojich budúcich nákupov. „Perspektíva pretrvávajúcej dôvery spotrebiteľov v slovenské potraviny je povzbudzujúca, ale zároveň zaväzujúca. Nielen pre domácich producentov, ale aj pre nás, obchodníkov, aby sme nepoľavovali v snahe zvyšovať ich predaj v našich predajniach,“ dodal Kasana.
Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že okrem potravín slovenského pôvodu, ktoré preferuje 76 percent respondentov sú akceptovanými aj potraviny českého a nemeckého pôvodu. Naopak, vyššia miera nedôvery vrátane negatívnych skúseností sa ukazuje pri potravinách z Poľska, ktorým rovnako ako potravinám z krajín mimo EÚ dávajú prednosť iba tri percentá opýtaných.

Zdroj: [10.11.2023; trend.sk; Správy; 11:25; TASR]

https://www.trend.sk/spravy/slovaci-doveruju-hlavne-domacim-potravinam-najmensi-zaujem-maju-tie-polske