S takýmto záujmom sa nerátalo

ČÍSLO VYZBIERANÝCH PET FLIAŠ A PLECHOVIEK NEUSTÁLE RASTIE. PREDAJNE BEZ ZÁLOHOMATOV ICH ZBIERAJÚ RUČNE.

ČÍSLO VYZBIERANÝCH PET FLIAŠ A PLECHOVIEK NEUSTÁLE RASTIE. PREDAJNE BEZ ZÁLOHOMATOV ICH ZBIERAJÚ RUČNE.
SLOVENSKO SA PRVÉHO JANUÁRA TOHTO ROKU PRIDALO KU KRAJINÁM, KTORÉ PODPORUJÚ ZELENÚ BUDÚCNOSŤ. ZÁLOHOVANIE PLASTOVÝCH FLIAŠ A PLECHOVIEK JE V PLNOM PRÚDE A SPOLOČNOSŤ SI NA TENTO SYSTÉM RÝCHLO ZVYKLA. PROBLÉMY SPOJENÉ S LOGISTIKOU A NEDOSTATKOM ODBERNÝCH MIEST V NIEKTORÝCH ČASTIACH KRAJINY SA POSTUPNE RIEŠIA.
PET fľaše a plechovky s označením už viac ako päť mesiacov nevyhadzujeme. Nový zálohový systém spustil na Slovensku revolúciu v recyklácii, ktorá si aj napriek pochybám našla medzi obyvateľmi množstvo nadšencov. Doposiaľ sa prostredníctvom zálohomatov vyzbieralo už približne 190 miliónov plastových fliaš a plechoviek. Čísla neustále rastú. Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu zo Správcu zálohového systému uviedla, že spotrebitelia používajú zálohový systém oveľa intenzívnejšie, ako predpokladali. „Prvotné analýzy hovorili, že nábeh bude postupný, ale ľudia zálohovanie prijali v podstate okamžite, preto aj počet vrátených obalov je oveľa vyšší, ako sme predpokladali my aj naši partneri obchodníci,“ potvrdila Morvai na príklade prieskumu, podľa ktorého až 90 percent ľudí spontánne vie, že od januára sa na Slovensku zálohujú plastové fľaše a plechovky a 97 percent spozná zálohovaný obal podľa loga „Z“-Zálohované.
PROBLÉMOM SÚ AJ NAĎALEJ PÚŠTE
Dlhodobým problémom, ktorý narúša dôveryhodnosť a efektivitu zálohovania sú takzvané potravinové púšte. Ide o vidiecke oblasti Slovenska, ktorých obyvatelia majú problém si potraviny nakúpiť, nie to ešte vracať fľaše. Za tieto problémy však správca zodpovednosť nenesie. Ide o problém na úrovni štátu, ktorý by ho mal aj riešiť. „Danú situáciu citlivo vnímame, avšak hľadaním riešenia sa môže Správca zaoberať až po tom, ako sa zastabilizuje v priebehu tohto roka odbernú sieť, ktorá je zo zákona nastavená naspäť do obchodu. Až následne po zistení skutkového stavu budeme vedieť vyhodnotiť rozsah tohto problému a aké riešenia vieme v spolupráci s ministerstvom a dotknutými obcami prijať,“ uviedla Morvai. Jednou z mála možností pre zákazníkov žijúcich na vidieku je napríklad sieť predajní COOP Jednota.
Tí zriadili odberné miesta aj v malých prevádzkach, kde zákon povinnosť neukladal. To sa totiž týkalo len predajní v rozlohe minimálne 300 m2. „V mnohých obciach sú naše predajne jedinou možnosťou pre obyvateľov, kde môžu vrátiť prázdne fľaše a plechovky,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko. Tu sa spotrebitelia môžu okrem zálohomatov stretnúť s aj napríklad ručným zberom.
K zahusteniu siete odberných miest na úrovni predajní, ktoré sa do systému dobrovoľne zapojili zaujal Správca zálohového systému pozitívny postoj. Podľa Morvai má totiž ísť o primárny cieľ na najbližšie mesiace. Po štyroch mesiacoch fungovania pribudli stovky dobrovoľných predajní, aktuálne je registrovaných približne 2400 odberných miest. Netreba zabúdať na skutočnosť, že sieť sa môže rozširovať už len na princípe dobrovoľnosti, nakoľko prevádzky, ktoré sa museli zapojiť povinne tak už urobili. „Preto aktívne pracujeme s menšími predajňami, vysvetľujeme im, prečo je možnosť stať sa odberným miestom v zálohovaní pre ne konkurenčnou výhodou, že náklady sa im vrátia, že nemusia mať zálohomat, môžu si zvoliť aj ručný odber a podobne,“ vysvetlila Morvai.
POSILNENIE LOGISTIKY ZVÝŠI EFEKTIVITU
Ešte počas obdobia Veľkej noci sa medzi obchodníkmi často skloňoval problém zapáchajúcich nevyzbieraných obalov v prevádzkach, ktoré čakali na odstránenie. V tom čase sa mal zber posilniť, najmä kvôli obrovskému sviatočnému náporu. Frekvencia zvozov je podľa Morvai v súčasnosti nastavená na základe automaticky generovaných objednávok po uzavretí určitého počtu vriec na danom odbernom mieste. Nakoľko je návratnosť a záujem zákazníkov vysoká, pri nárazovo veľkom počte fliaš a plechoviek sa to odrazí práve na logistike.
„Sme v intenzívnom kontakte s odbernými miestami, takže sme vedeli rýchlo identifikovať kritické prevádzky, kde sa nahromadilo viac obalov naraz. Posilnili sme frekvenciu zvozov a vozový park Správcu, zabezpečili sme mimoriadne zvozy, zavádzame postupne aj tie sobotné a prijali sme strategické opatrenia, ako sa pripraviť na letnú sezónu,“ uviedla Morvai, podľa ktorej má zálohový systém množstvo postupne nastavených cieľov.
Záležať tak bude na nákupných zvyklostiach spotrebiteľov a požiadaviek trhu. Obchodníci síce záujem spotrebiteľov o zálohovanie ocenili, no na Správcu budú aj naďalej apelovať v otázke posilnenia logistiky a doriešenia softwareového prepojenia na jeho systém. „Predišli by sme tak hromadeniu vriec s vykúpenými obalmi, čo má okrem iného výrazný vplyv na naše finančné toky,“ uviedol Bilinský.
PRECHODNÉMU OBDOBIU ODZVONILO
Bilinský poukázal na množstvo skúseností, ktoré uplynulé mesiace priniesli, avšak nezabudol ani na problémy, ktoré boli nútení riešiť operatívne. Šlo napríklad o meškajúci spotrebný materiál, zaškolenie personálu, nastavenie RVM zariadení a iné. „Zákazníci si postupne zvykli, ktoré obaly a ako sa zálohujú, stále sa ale dopytujú, kde môžu zálohované obaly vrátiť, kedy dostanú zálohu naspäť a či si môžu kupón uplatniť na inom odbernom mieste, ako tam, kde im bol vydaný,“ dodal.
Vzhľadom na skutočnosť, že prechodné obdobie k predaju nezálohovaných obalov končí k 30. 6. 2022, nadchádzajúce obdobie má zálohový systém v plnej prevádzke preveriť.
—-
Systém zálohovania od januára 2022
1. Pri kúpe nápoja v plastovej fľaši, alebo v plechovke, od januára 2022 zaplatíme zálohu za obal vo výške 15 centov, ktorá bude pri odovzdaní obalu v predajniach či v automatoch vrátená podobne, ako pri sklených fľašiach.
2. Na odbernom mieste v obchode môžete totiž vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Symbol a text nájdete na výrobku hneď vedľa EAN kódu.
3. Obaly označené symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ nestláčame. Na obaloch musí ostať čitateľný čiarový kód a vrchnák.
4. Zákazník môže zálohovaný obal vrátiť v ktoromkoľvek obchode – odbernom mieste.
5. Za každý vrátený zálohovaný obal dostane zákazník zálohu vo forme potvrdenia zo zálohomatu alebo od predavača. Potvrdenie mu buď preplatia v pokladni, alebo sa dá použiť pri nákupe.
6. Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra. Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi, ktorý ich spracuje a vyrobia sa z nich nové obaly na nápoje.
7. Na Slovensku sa môžu vracať iba zálohované obaly kúpené doma, nie v inej krajine.
—-

Prvotné analýzy hovorili, že nábeh bude postupný, ale ľudia zálohovanie prijali v podstate okamžite.

Zdroj: [21.06.2022; Obchod; Zálohovanie; s. 16,17; Gabriela Alenová]
Autor: Gabriela Alenová Foto: Dreamstime