Rozporné názory na zálohovanie PET fliaš

Podľa Zväzu obchodu by zálohovanie PET fliaš malo devastačný dosah na obchod.

1. ENVIROREZORT OZNÁMIL, ŽE ZAČÍNA S PRÍPRAVOU PRECHODU NA ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK
Zálohovanie PET fliaš na Slovensku je stále reálnejšie. Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) na tlačovej konferencii 7. novembra oznámil, že ministerstvo začalo s prípravou zálohovania. Envirorezort odhaduje, že suma za zálohovanie PET fľaše by sa mala pohybovať vo výške 12 centov, pri plechovke by to malo byť desať centov. „Zavedenie zálohovania má svoje plusy aj mínusy. Mínusy sú vyčísliteľné. Naopak, plusy pre životné prostredie a pre náš každodenný život sú nevyčísliteľnej hodnoty. Práve preto sme sa rozhodli zálohovanie na Slovensku zaviesť," uviedol šéf envirorezortu.
Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne jedna miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent. Po zavedení zálohovania očakáva envirorezort návratnosť fliaš, ktorá by sa podľa Sólymosa mala pohybovať na úrovni 90 percent. „Tento rozdiel z vyzbieraných fliaš by napríklad bratislavské Námestie slobody naplnil do výšky 22 metrov," vysvetlil Sólymos.
Zálohovanie PET fliaš zaviedli zatiaľ vo ôsmich krajinách Európskej únie. „V rámci strednej Európy vrátane Rakúska zavedené nie je. Chceme, aby Slovensko bolo prvou krajinou v regióne, ktorá zálohovanie zavedie do praxe," povedal Sólymos.
Riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Martin Haluš priblížil, že zavedenie zálohovania si bude vyžadovať vstupné náklady približne na úrovni 80 miliónov eur. „Najväčšiu časť predstavujú náklady na nákup a servis strojov, ktoré budú prijímať plechovky a plastové fľaše," dodal Haluš.
2. OCHRANÁRI I SPOTREBITELIA ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ VÍTAJÚ
„Zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek povedie k znižovaniu množstva plastov v prírode, preto je krokom správnym smerom," zhodli sa Miloš Veverka z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) aj Helena Čárska zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Slovensko.
Zálohovanie by podľa ankety privítali aj spotrebitelia, ktorých presvedčili najmä pozitívne skúsenosti zo zahraničia.
Viacerí spotrebitelia sa vyjadrili, že zavedenie zálohovania PET fliaš aj plechoviek je dobrým nápadom a „už bolo na čase“. Najčastejším argumentom bolo, že ak sa to dá v zahraničí, musí sa to dať aj na Slovensku. Často tiež novinku prirovnávajú k zálohovaniu sklenených fliaš a hovoria, že by si zvykli. Iní však vidia aj problémy. „Zaberá to veľký priestor,” upozornila jedna z respondentiek.
Veverka by osobne stanovil vyšší cieľ návratnosti - 95 percent, ako je to napríklad v Nemecku, Holandsku alebo Nórsku. „Ak sa systém dobre nastaví, nemal by byť problém dosiahnuť takúto mieru," uviedol. Zálohu by zjednotil na 0,15 eura za obal, či už pôjde o PET fľašu alebo plechovku (envirorezort navrhuje 12 centov za zálohovanie PET fľaše a 10 centov za plechovku).
3. PODĽA ZVÄZU OBCHODU BY ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ MALO DEVASTAČNÝ DOSAH NA OBCHOD
Zväz obchodu SR je rozhodne proti riešeniu ministerstva životného prostredia zvýšiť recykláciu PET fliaš na Slovensku na 90 % ich zálohovaním.
„Dosah na slovenských obchodníkov by bol takmer devastačný," uviedol prezident zväzu Martin Katriak. Malé a stredné predajne by podľa jeho slov proces jednoducho nezvládli. „Pretože by museli investovať do priestorov, dodržiavať pritom veterinárne a hygienické predpisy, mať vysoké náklady na úpravu priestorov, ale i na zamestnancov," vymenoval Katriak.
Takýmto opatrením by sa podľa jeho slov zároveň ovplyvnil chod predajne, lebo by sa musela rešpektovať takzvaná nová činnosť a vytvoriť jej priestor by bolo veľmi náročné. „Podľa odhadov ministerstva by zmena stála zhruba 80 miliónov eur, my sa domnievame, že by to bolo viacej," dodal Katriak.
Pripomenul, že už zhruba 20 rokov sa problém recyklácie PET fliaš na Slovensku rieši formou recyklovaného zberu PET obalov. „V súčasnosti už takto koná 2930 obcí a je to spôsob, ktorý sa za 20 rokov vyformoval k celkom slušným výsledkom. Dnes separujeme PET fľaše v rozmedzí okolo 70 % a nevidíme dôvod tento spôsob, ktorý je v celom reťazci recyklácie akceptovaný, meniť," konštatoval Katriak.
Zväz obchodu teda odporúča ostať pri osvedčenom spôsobe recyklácie PET fliaš a ak je to potrebné, tak ho navrhuje skvalitniť, aby sa dosiahlo požadovaných 90 % recyklácie. „Pritom však poznamenávame, že podľa údajov ministerstva životného prostredia je uvedených na trh viac ako 470 000 ton plastových obalov za rok, z toho PET fľaše tvoria 25 000 ton, čiže ide o zhruba 4 až 5 % všetkých plastových obalov uvedených na trh. Pozornosť by sa teda mala venovať aj iným obalom, ako sú PET fľaše," uviedol Katriak.
Zväz zároveň doplnil, že sa prirodzene oboznámi s analýzami envirorezortu a je ochotný o nich diskutovať. Slovenskí obchodníci združení vo zväze majú podľa Katriaka odjakživa na zreteli ochranu životného prostredia, ochranu prírody a vôbec správny biorytmus prírody. „Sme proti akémukoľvek znečisťovaniu prírody a sme ochotní prijať všetky opatrenia na to, aby príroda mala svoju primeranú ochranu," konštatoval.
Podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) je spoločenská zodpovednosť neodmysliteľnou súčasťou činnosti moderného obchodu. „Potravinové reťazce združené v SAMO považujú diskusiu na tému zálohovania PET fliaš za dôležitú. Zároveň tiež upozorňujú na potrebu dôkladnej analýzy a rozhovorov so všetkými zainteresovanými stranami," uviedol predseda SAMO Martin Krajčovič.
Pre efektívne zavedenie systému takéhoto zálohovania musí byť podľa jeho slov zabezpečený komplexný a uzavretý reťazec, čo znamená zapojiť nielen obchodníkov, ale aj výrobcov, spracovateľov PET fliaš a v neposlednom rade štát.
4. SNS NECHCE, ABY ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ ZAŤAŽILO PEŇAŽENKY SPOTREBITEĽOV
„Slovenská národná strana (SNS) sa plne stotožňuje so zámerom znížiť počet PET fliaš v obehu, myslí si však, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nezvolilo na tento účel vhodný spôsob." V súvislosti s avizovaným zálohovaním a jeho možnými ekonomickými dôsledkami pre spotrebiteľov to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za SNS Radovan Baláž.
Systém zálohovania označil za veľmi náročný, vyžadujúci si navyše zvýšené náklady na jeho zavedenie i následnú prevádzku. „Počiatočné náklady na zavedenie boli vyčíslené na úroveň 80 miliónov eur, prevádzkové náklady vyčíslili na päť miliónov eur ročne," pripomenul Baláž, ktorý za SNS v tejto súvislosti vyjadril obavu, či tieto náklady neprenesú výrobcovia a obchodníci do konečnej ceny pre spotrebiteľa.
Baláž poukázal tiež na to, že na Slovensku je už dlhodobo zavedený systém financovania zberu, triedenia a spracovania plastových obalov prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. „V prípade separovaného zberu je na Slovensku vybudovaná silná infraštruktúra zberu z kontajnerov. A ak by sa PET fľaše vyčlenili, malo by to za následok narušenie súčasného systému zberu a triedenia plastového obalu," varoval Baláž.
Za SNS avizoval angažovanie sa v odbornej diskusii a hľadanie riešenia, ktoré prinesie zníženie plastových obalov bez zvýšenej finančnej záťaže pre spotrebiteľov. Vyzdvihol aj potrebu osvety a propagácie zdravého životného štýlu. „Je dôležité pripomenúť, že nápoj z vodovodu je jediná tekutina, po ktorú si nemusíme chodiť do obchodu, zákazníkov čaká priamo v ich domovoch či prácach, stačí otočiť vodovodným kohútikom a nezaťažuje životné prostredie plastovými obalmi," skonštatoval Baláž.

Zdroj: TASR

Zdroj: [13.12.2018; Odpady; Rozporné názory; s. 8,9; Kolektív]