Prosba Zväzu obchodu SR smerom k zákazníkom - ZAOKRÚHĽOVANIE konečnej ceny nákupu od 01.07.2022

Naďalej platí, že jedno a dvojcentové mince zostávajú zákonným platidlom a nie je potrebné ich osobitne vymieňať, ani sa ich akýmkoľvek nárazovým spôsobom zbavovať.

Prosba Zväzu obchodu SR smerom k zákazníkom
V súvislosti s pripravovaným zaokrúhľovaním konečnej ceny nákupu pri platbe v hotovosti členovia Zväzu obchodu SR zaznamenali u spotrebiteľov tendenciu nosiť do predajní veľké objemy drobných mincí.
Chceme upozorniť spotrebiteľskú verejnosť, že na takéto správanie nie je najmenší dôvod. Naďalej platí, že jedno a dvojcentové mince zostávajú zákonným platidlom a nie je potrebné ich osobitne vymieňať, ani sa ich akýmkoľvek nárazovým spôsobom zbavovať. Jediným obmedzením, ktoré platilo aj doteraz, ostáva, že obchodník má právo neprijať pri jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí akejkoľvek nominálnej hodnoty.
Cieľom zaokrúhľovania je dosiahnuť postupné stiahnutie drobných mincí z obehu, ale nie je dôvodom na takúto zmenu spotrebiteľského správania.
 

V Bratislave, dňa 28.06.2022

Zdroj: Zväz obchodu SR