Predĺženie núdzového stavu

V súvislosti s vírusom Covid-19, vláda SR vydala Uznesenie č. 215 z 26. apríla 2021

V súvislosti s vírusom Covid-19, vláda SR vydala Uznesenie č. 215 z 26. apríla 2021,  v zmysle ktorého:
1/ sa predĺžil núdzový stav na celom území SR na obdobie 30 dní,  s účinnosťou od 29. apríla 2021 do 28. mája 2021
2/ sa predĺžili opatrenia  zákazu vychádzania, a to na obdobie od 29. apríla 2021  do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, t.j.  do 28. mája 2021
Novinkou je posunutie času zo zákazu vychádzania pri niektorých výnimkách, ktoré boli časovo obmedzené od 05:00 hod do 20:00 hod. tak, že toto časové obmedzenie je posunuté o jednu hodinu. To znamená, že okrem iného, aj nákup potravín  je možný od 05:00 hod. do 21:00 hod.
Ostatné výnimky zo zákazu vychádzania uvedené v časti C zostali nezmenené.
Uvedené uznesenie vlády Vám zasielame v prílohe. 
Informáciu vypracovala Legislatívno-právna sekcia ZO SR. 

Zdroj: Zväz obchodu SR