Pomoc pri platení nájomného

O pomoc pri platení nájomného môžu po novom žiadať aj stredné a veľké podniky, ktoré sa pre pandémiu ocitli v ťažkostiach. Obrátiť sa musia na ministerstvo hospodárstva do konca novembra. Rezort na to už skôr vyčlenil dvesto miliónov eur. Už teraz je však jasné, že sumu celú nevyčerpajú.

Juraj Mikula, moderátor: „O pomoc pri platení nájomného môžu po novom žiadať aj stredné a veľké podniky, ktoré sa pre pandémiu ocitli v ťažkostiach. Obrátiť sa musia na ministerstvo hospodárstva do konca novembra. Rezort na to už skôr vyčlenil dvesto miliónov eur. Už teraz je však jasné, že sumu celú nevyčerpajú.“
Lukáš Dzivý, redaktor: „Preplácanie nájomného spustila vláda ešte v júni. Ministerstvo hospodárstva prijalo viac ako deväťtisíc päťsto žiadostí a prerozdelilo cez šesť miliónov eur. K peniazom od štátu sa po novom dostanú aj stredné a veľké podniky, ktoré sa pre pandémiu dostali do problémov a sú v strate. Pokračuje šéf rezortu Richard Sulík.“
Richard Sulík, minister hospodárstva SR: „Keď podľa tejto definície niekto je podnik v ťažkostiach, to neznamená, že to je firma, čo ide rovno do krachu. To vedia byť aj relatívne zdravé firmy a práve tým treba pomôcť.“
Lukáš Dzivý: „Podmienky zostali rovnaké, čiže nájomcovia sa najprv musia dohodnúť s prenajímateľom, o koľko percent im zníži nájomné. Rovnakou sumou potom prispeje podnikom štát. Poradkyňa ministra hospodárstva Jana Kiššová.“
Jana Kiššová, poradkyňa ministra hospodárstva SR: „Suma poskytovanej dotácie nesmie v priebehu troch rokov presiahnuť sumu dvestotisíc eur. Toto bohužiaľ je podmienka de minimis schém. Zároveň táto suma sa vzťahuje na takzvaný jediný podnik. Veľmi zjednodušene znamená jediný podnik vrátane jeho majetkových prepojení.“
Lukáš Dzivý: „Predseda Zväzu obchodu Martin Katriak pomoc od štátu víta.“
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR: „Bodaj by to išlo rýchlejšie. Pretože tá výplata dotácie nájomného má svoje problémy a nejde tak rýchlo ako by sme si to predstavovali.“
Lukáš Dzivý: „Exminister hospodárstva Peter Žiga oceňuje sebareflexiu ministerstva, keďže na problém s nájomným upozorňoval už skôr. Z jeho písomného stanoviska vyberáme.“
Redaktor (z písomného stanoviska Petra Žigu): „Už dávnejšie sme s kolegami zo strany Hlas upozorňovali na zjavný fakt, že podmienky na čerpanie pomoci pri nájmoch boli stanovené zle a nemajú taký účinok ako sa čakalo.“

Lukáš Dzivý: „Žiadosť o dotáciu už po novom nemusí podpísať iba štatutár podniku, ale aj splnomocnená osoba. Proces vyplácania by tak mal byť rýchlejší.“

Zdroj: [24.08.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Lukáš Dzivý / Juraj Mikula]