Podnikatelia protestujú proti superrýchlemu razantnému zvýšeniu poplatkov za odpady

Výrobcovia spotrebného tovaru a maloobchodníci sú šokovaní z postupu ministerstva životného prostredia, ktoré pripravuje niekoľkonásobné zvýšenie recyklačných poplatkov.  V liste ministrovi Jánovi Budajovi uvádzajú, že sa to deje bez diskusie, riadneho pripomienkového konania, navyše s okamžitou účinnosťou. Pre mnohých výrobcov môžu byť tieto poplatky likvidačné.

Výrobcovia spotrebného tovaru a maloobchodníci sú šokovaní z postupu ministerstva životného prostredia, ktoré pripravuje niekoľkonásobné zvýšenie recyklačných poplatkov.  V liste ministrovi Jánovi Budajovi uvádzajú, že sa to deje bez diskusie, riadneho pripomienkového konania, navyše s okamžitou účinnosťou. Pre mnohých výrobcov môžu byť tieto poplatky likvidačné.
O čo ide: 
 • V júni predstavilo ministerstvo v rámci medzirezortného pripomienkového konania novelu vyhlášky k zákonu o odpadoch, v ktorej sa navrhuje zmena systému zberu a aj zahrnutie odpadov podnikateľských subjektov do triedeného zberu.
 • Potravinárske spoločnosti vzniesli v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadné pripomienky.
 • Tvrdia, že tie do dnešného dňa neboli prerokované, hoci navrhovanou úpravou by sa výrazne zvýšili ich náklady na triedený zber.
 • Začiatkom septembra ministerstvo informovalo zamestnávateľské zväzy o príprave zákona, ktorý bude stanovovať minimálne poplatky na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, pričom minimálnu výšku nákladov by mala stanovovať vyhláška ministerstva.
 • Ministerstvo vzápätí zverejnilo, že predloží na nadchádzajúce zasadnutie parlamentu nový cenník nákladov za separáciu odpadu, pričom pôjde o razantné zvýšenie poplatkov.
 • Ministerstvo navyše plánuje posunúť účinnosť zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z 1. januára 2023 na začiatok roka 2022.
Prečo je to dôležité:  Deväť podnikateľských združení tvrdí, že pripravované opatrenia budú mať výrazný dosah na podnikateľské prostredie a následne môže mať dosah na ceny spotrebného tovaru vrátane potravín.
Jedinou možnosťou pre nich totiž môže byť premietnutie nových poplatkov do cien produktov. Tým sa však zníži ich konkurencieschopnosť.
„Celé podnikateľské prostredie bolo ťažko zasiahnuté obmedzeniami súvisiacimi s ochorením COVID-19,“ píšu v spoločnom liste podnikatelia a pripomínajú, že vláda síce prijala opatrenia na pomoc podnikateľskému prostrediu, tie však zďaleka neboli v predpokladanej výške.
Teraz prebieha druhá vlna pandémie a štát prichádza so zvýšením recyklačných poplatkov, ktoré môže byť v niektorých prípadoch až 5-násobné, čo pre mnohých slovenských výrobcov môže byť likvidačné.
Podnikatelia zároveň upozorňujú na nedostatočnú kontrolu štátu tých podnikateľských subjektov, ktoré nie sú do systému triedeného zberu zapojené a pre ktorých je systém finančne poddimenzovaný.
Píšu, že na rozdiel od nich výrobcovia, ktorí do systému prispievajú, zároveň realizujú mnohé dobrovoľné iniciatívy na vlastné náklady v súlade s cieľmi cirkulárnej ekonomiky a európskej zelenej dohody.
List podpísali:
 • Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd,
 • Potravinárska komora Slovenska,
 • Slovenská asociácia moderného obchodu,
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
 • Slovenské združenie pre značkové výrobky,
 • Slovenské združenie výrobcov piva a sladu,
 • Únia potravinárov Slovenska,
 • Zväz obchodu SR,
 • Zväz spracovateľov mäsa.