Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.