Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri uvoľňovaní reštrikcií - 2. fáza

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým upravuje podmienky pri uvoľňovaní reštrikcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 od stredy 6. mája 2020. 
Vážení členovia ZO SR,
Úrad verejného zdravotníctva SR dnes, t.j. v utorok 5. mája 2020 o 22:06 hodine, zverejnil Opatrenie, ktorým upravuje podmienky pri uvoľňovaní reštrikcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 od stredy 6. mája 2020. Linku k celému textu Opatrenia pripájame tu - http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf. Ďalšie informácie k tomuto opatreniu Vám zašleme počas stredy 6. mája 2020.

Zdroj: Zväz obchodu SR