Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie ÚVZ SR platné od zajtra, t.j. 15.10.2020, 6:00 hod., ktoré sa týka prevádzok a hromadných podujatí. 

Streda, 14. október 2020 18:38
Opatrenie ÚVZ SR platné od zajtra, t.j. 15.10.2020, 6:00 hod., ktoré sa týka prevádzok a hromadných podujatí. 
Opatrenia analyzuje Legislatívno-právna sekcia Zväzu obchodu SR a vydá k nim právnu informáciu.  


Zdroj: Zväz obchodu SR, Úrad verejného zdravotníctva SR