O NAŠICH ČLENOCH - Labaš bojuje s uhlíkovou stopou aj pomocou ekologických prepraviek v predajniach Fresh Plus

Spoločnosť Labaš urobila už pred časom v rámci stratégie spoločenskej zodpovednosti dôležitý krok smerom k udržateľnejšej budúcnosti. V obchodoch Fresh Plus začali využívať viacnásobne použiteľné prepravky na ovocie a zeleninu od spoločnosti Euro Pool System (EPS).

Spoločnosť Labaš urobila už pred časom v rámci stratégie spoločenskej zodpovednosti dôležitý krok smerom k udržateľnejšej budúcnosti. V obchodoch Fresh Plus začali využívať viacnásobne použiteľné prepravky na ovocie a zeleninu od spoločnosti Euro Pool System (EPS).
Tieto prepravky umožňujú udržiavať ovocie a zeleninu v jednej a tej istej prepravke počas celého logistického procesu, od distribútora až po ich umiestnenie v predajni. Vďaka tomu úspešne minimalizovali používanie jednorazových kartónov a zabránili znehodnocovaniu balení.
Ako to funguje? Spoločnosť EPS dodá čisté prepravky dodávateľom, ktorí ich naplnia ovocím a zeleninou. Tieto produkty zostávajú v prepravkách až po ich príchod do predajne. Po tom, čo sa produkty umiestnia na predajné pulty, sa prázdne prepravky vrátia späť do logistického centra, kde ich spoločnosť EPS vyzdvihne a prepraví do jedného zo svojich 70 servisných centier po celej Európe. V týchto servisných centrách sa prepravky dôkladne čistia podľa najprísnejších environmentálnych štandardov a následne sa opäť zaradia do obehu.  
Počet ekologických dodávateľov rastie
Za rok 2022 Labaš ušetril 31 ton emisií používaním zelených prepraviek. V minulom kalendárnom roku dosiahli významné zníženie uhlíkových emisií v objeme 124 ton CO2.
Tento výrazný nárast oproti roku 2022 je výsledkom postupného nárastu počtu dodávateľov využívajúcich systém Euro Pool. „Na začiatku spolupráce v roku 2022 naši dodávatelia len začínali prechádzať na tento systém a zároveň sa nám časom podarilo úspešne presvedčiť nových dodávateľov, aby systém Euro pool prepraviek vyskúšali aj oni, čím sa zjednodušila manipulácia a vystavenie tovaru v predajniach. V roku 2023 tak väčšina našich dodávateľov používala Euro Pool systém, čo výrazne prispelo k zvýšeniu úspor emisií,“ uvádza spoločnosť Labaš.
Dôvodom zvýšenia úspor emisií v roku 2023 oproti roku 2022 je aj rozšírenie siete Fresh Plus predajní a rozširovanie sortimentu ovocia a zeleniny. „Náš záväzok k udržateľnosti je silnejší ako kedykoľvek predtým, a sme hrdí, že môžeme prispieť k lepšej budúcnosti pre našu planétu,“ dodáva spoločnosť Labaš.