Na exspiráciu tovaru si potravinári dávajú vždy veľký pozor

S rastúcou cenou potravín všetci oveľa viac premýšľame nad tým, ako s nimi úsporne nakladať. Potravinárske reťazce sa touto cestou vydali už skôr. V prvom rade myslia na ľudí, pre ktorých sú potraviny dostupné v obmedzenej miere.

O odpade vzdelávajú
„Nepredané potraviny, vhodné na ľudskú konzumáciu, darujeme Potravinovej banke Slovenska, ktorá ich prostredníctvom svojich partnerov distribuuje ľuďom v núdzi,“ približuje Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR. Zdôrazňuje, že pokiaľ sú takto upotrebiteľné, cieľom je, aby neskončili ako odpad a darujú ich zo všetkých 157 obchodov. Vlani zachránili až 2 626 ton potravín, a to je približne 6,2 milióna porcií jedla. Zároveň takto za päť rokov ušetrili 28 979 ton emisií CO2. „Potraviny, ktoré už nie sú vhodné na ľudskú spotrebu, darujeme partnerom ako krmivo pre zvieratá,“ vysvetľuje Zerzanová. Keďže veľa potravinového odpadu je z domácností, vzdelávajú aj žiakov v školách a širokú verejnosť. „Uvedomujeme si našu zodpovednosť vo vytváraní udržateľných potravinových systémov a neplytvaní potravinami. Preto ako prvý a jediný maloobchodník s potravinami na Slovensku meriame a zverejňujeme údaje o našom potravinovom odpade už od roku 2016/2017. Odvtedy sa nám podarilo znížiť potravinový odpad na Slovensku o 69 percent.“ Tesco razí cestu spolupráce pri šetrnom nakladaní s potravinami. Údaje o odpade a jeho redukcii publikuje 16 stredoeurópskych dodávateľov. „Už päť rokov spájame sily s odborníkmi, napríklad aj na unikátnej konferencii Tesca o udržateľných potravinových systémoch a neplytvaní potravinami, pretože veríme v dôležitosť medzisektorovej spolupráce,“ dodáva Zerzanová.
Darovanie je dobrá cesta
„Znižovanie potravinového odpadu je pre nás veľmi dôležité, denne sledujeme vývoj odpisov v jednotlivých tovarových skupinách a pravidelne školíme zamestnancov pri vytváraní objednávok,“ načrtáva postup Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika. Zároveň vyzdvihuje celoslovenský projekt darovania potravín po uplynutí lehoty minimálnej trvanlivosti od roku 2018. O spolupráci s Potravinovou bankou hovorí aj Marek Koštrna, marketingový manažér spoločnosti TERNO real estate. Rovnako jej odovzdávajú potraviny vhodné na ďalšiu spotrebu, ktoré sa však už nemôžu predávať. A tie na predaj ešte vhodné, ale s končiacou zárukou, vystavuje spoločnosť vo svojich obchodoch na viditeľnom mieste, a tam si ich zákazníci môžu kúpiť za zvýhodnenú cenu.
Optimalizácia produktov
Podobne aj maloobchodná sieť COOP Jednota sa snaží zamedziť, aby sa potravinový tovar dostal do „zóny“ pred exspiráciou. Podľa Jany Kuklovej, hovorkyne spoločnosti COOP Jednota Slovensko, predchádzajú neefektívnej tvorbe zásob napríklad tak, že pri plánovaní optimalizujú sortimentové i množstvové zastúpenie produktov v portfóliu na základe dát a analýz. Kuklová okrem iného za výhodu označuje, že regionálne Jednoty pristupujú detailne k objednávaniu tovaru na základe vlastných dát, skúseností a znalosti zákazníka. „Samozrejme, nie vždy sa podarí zladiť objem produktov s dopytom zákazníkov úplne presne,“ konštatuje Kuklová a zároveň podotkne, že aj v prípade tvorby výhodných cenových ponúk a akcií na tovar pred exspiráciou postupujú jednotlivé regionálne Jednoty na základe individuálnych rozhodnutí. 
Dynamická cenotvorba
František Ťapuš, podpredseda predstavenstva spoločnosti CBA SK poznamená, že kontroly predajnosti a kvality potravín v obchodoch prebiehajú denne a pri ohrození termínu minimálnej trvanlivosti, alebo času spotreby ich predávajú za zníženú, takzvanú minimálnu spotrebiteľskú cenu. Na dynamickú cenotvorbu a automatický systém objednávania sa spoliehajú neustále aj v spoločnosti Labaš. „Máme prísne stanovené kontrolné procesy a štandardy, ktorých dodržiavanie kontroluje samostatné oddelenie,“ poznamenáva na margo procesov výkonný riaditeľ Martin Kozák. Preceňovanie potravinových výrobkov pred skončením exspirácie prebieha v predajniach vždy na dennej báze, niekedy dokonca viackrát za deň, pretože takéto potraviny sa snažia predať. (kse)
Foto_zdroj: gettyimages.com
Zdroj: [09.05.2023; Hospodárske noviny; KVALITNÉ POTRAVINY; s. 18; kse]