Koniec klietkových chovov do roka 2030

Klietkový chov sliepok bude aj na Slovensku minulosťou. Do roku 2030 prejdú slovenskí producenti vajec na podstielkové, volierové a voľno-výbehové chovy. Únia hydinárov Slovenska podpísala memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva a Zväzom obchodu.

Viliam Stankay, moderátor: „Klietkový chov sliepok bude aj na Slovensku minulosťou. Do roku 2030 prejdú slovenskí producenti vajec na podstielkové, volierové a voľno-výbehové chovy. Únia hydinárov Slovenska podpísala memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva a Zväzom obchodu.“
Ivan Tománek, redaktor: „Veľké obchodné reťazce a ochranári sa dlhodobo snažia zastaviť predaj vajec z klietkových chovov. Chcú tak zlepšiť životné podmienky zvierat. Podľa chovateľov kvalita a zloženie vajec nezávisí od spôsobu chovu, ale od zloženia krmiva.“
Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska: „Tá teória, že sliepka alebo nosnica sa v klietke má zle, nemá opodstatnenie logické. Čo sa týka klietkového systému, tak je tam najväčší počet znesených vajec a najnižší úhyn týchto nosníc.“
Ivan Tománek: „V roku 2012 producenti prerábali pôvodné klietkové chovy na obohatené, teda napríklad s väčším výbehom. V súčasnosti až osemdesiat percent celkovej produkcie na Slovensku pochádza práve z nich. Aby si uchovali odbyt aj v budúcnosti, hydinári ustúpili. Alternatívne chovy zavedú do roku 2030. Bude ich to však stáť nemalé peniaze.“
Daniel Molnár: „V prípade, ak by sme súčasné klietkové chovy prerobili na tieto alternatívne spôsoby chovu, tak by nás to stálo viac ako 40 miliónov eur. Je to čiastka relatívne vysoká, keď si zoberieme, že na Slovensku máme okolo troch miliónov nosníc.“
Ivan Tománek: „Producenti sa v memorande zaviazali, že zmenia systém chovu. Štát a teda ministerstvo by im na to mal dať peniaze. Ak sa tak nestane, môže to pocítiť spotrebiteľ.“
Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS): „I tak určite, ak ten štát nebude sto percent podporovať prechod z klietkového na podstielkový chov, tak tie náklady bude musieť podľa mňa výrobca a možnože aj obchodník premietnuť.“
Ivan Tománek: „K memorandu sa pridal aj Zväz obchodu. V záujme zachovania čerstvosti a ekológie sa obchodníci zaviazali uprednostniť predovšetkým domácich producentov vajec.“
Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR: „Zásada slovenských obchodníkov združených v Zväze obchodu a sympatizantov je taká, že v každom prípade my v prvom rade volíme slovenský výrobok.“

Ivan Tománek: „Naplniť záväzok štátu z memoranda, a to vyčleniť na podporu hydinárov peniaze, bude musieť už nová vláda.“

Zdroj: [07.02.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Ivan Tománek / Viliam Stankay]