Jedno- a dvojcentovky chcú obmedziť

Národná banka Slovenska navrhuje zmeniť legislatívu tak, aby sa v praxi eliminovalo použitie dvoch najmenších euromincí, a to pomocou povinného zaokrúhľovania výslednej sumy pri platbe v hotovosti na najbližšiu nulu alebo päť centov.

Podľa prieskumu Eurobarometer jednocentovky a dvojcentovky obťažujú Slovákov najviac z celej eurozóny. Národná banka Slovenska uvádza, že tieto mince majú vysokú mieru straty z obehu, čo znamená, že sa jej z obehu nevracajú. Strata pri jednocentovke je približne 60 %, pri dvojcentovke ide o stratu 40 %.

Národná banka Slovenska navrhuje zmeniť legislatívu tak, aby sa v praxi eliminovalo použitie dvoch najmenších euromincí, a to pomocou povinného zaokrúhľovania výslednej sumy pri platbe v hotovosti na najbližšiu nulu alebo päť centov. Dosah na domácnosti by bol zanedbateľný. Domácnosti by na nákupoch zaplatili o približne nula až dva centy mesačne viac v porovnaní s pôvodným stavom. Úspora pre banky či obchodníkov by pri zaokrúhľovaní cien mohla dosiahnuť 15 – 20 % z celkových nákladov na manipuláciu s euromincami a ich spracovanie. Pavol Konštiak, viceprezident Zväzu obchodu SR, uviedol, že obchodné prevádzky jednak veľmi zaťažuje samotná manipulácia s týmito mincami, avšak oveľa závažnejšie ťažkosti a vysoké náklady sú spojené predovšetkým s odovzdávaním mincí do komerčných bánk, kde poplatky dosahujú neprimeranú výšku až do hodnoty samotného vkladu. Ministerstvo financií sa už téme obmedzenia najmenších euromincí začalo venovať a pripravuje novelu zákona o cenách.

Zdroj: [24.08.2020; Tovar a predaj; ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI…; s. 10,11; redakcia]