ZÁLOHOVANIE

Dôležité!!! Zálohový systém nápojových obalov na Slovensku (od 1.1.2022) (informácia a prezentácia)

Prezentácia - ZÁLOHOVÝ SYSTÉM JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE

Vážení členovia Zväzu obchodu SR, 
na základe zákona č. 302/2019 začne od 1. januára budúceho roku (01.01.2022) na Slovensku pracovať zálohový systém jednorazových obalov na nápoje (PET fľaše a plechovky).
V záujme toho zabezpečenia dostatočnej informovanosti pre obchodníkov a uľahčenia na tohto dôležitého kroku Vám pripájame prezentáciu s úvodom do problematiky zálohovania, ktorú pripravili zástupcovia Správcu zálohového systému. 
Zároveň Vás opätovne vyzývame, aby ste nám oznámili, či máte záujem o priamy kontakt so Správcom zálohového systému (pre zjednodušenie a uľahčenie vzájomnej komunikácie: správca Vás môže kontaktovať priamo a nie okľukou cez sekretariát ZO SR) alebo účasť v pracovnej skupine pre zálohovanie. Zároveň chceme predísť tomu, aby sme informácie zasielali aj tým členom ZO SR, ktorých sa zálohovanie netýka.
Systém bude úspešne pracovať len vtedy, ak sa nám všetkým podarí naň dobre pripraviť.
Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že v prílohe ZO SR v časopise OBCHOD sme tiež (od minulého čísla, ktoré vyšlo v decembri 2020) začali uverejňovať  aktuálne informácie o zálohovom systéme.
V prípade ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na nás.

Zdroj: Zväz obchodu SR