Dôležité! Sumár opatrení pre podnikateľov na zmiernenie dopadov COVID-19

Informácie o opatreniach pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 

Vážení členovia ZO SR,
zasielame Vám materiál aj linku k materiálu MH SR „Informácie o opatreniach pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19: 
 
Materiál obsahuje informácie k nasledovným opatreniam:
1. Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté
2. Príspevky štátu na mzdu zamestnanca pre zamestnávateľov, a SZČO podľa poklesu tržieb
3. Pandemické ošetrovné (OČR vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu)
4. Pandemické nemocenské (vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu)
5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %
6. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %
7. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od r. 2014 vrátane
8. Poskytnutie bankových záruk v rámci programu - SIH antikorona záruka

Zdroj: Zväz obchodu SR