Dôležité! Pomoc s nájmami pre podnikateľov (korona-kríza)

Stanovisko Ministerstva hospodárstva SR - problematika úľav na nájmoch predajní alebo prevádzok zatvorených kvôli korona-kríze.

Vážení členovia ZO SR,
vzhľadom na to, že sa na nás obrátili niektorí členovia s otázkami ohľadom medializovaných informácií v problematike úľav na nájmoch predajní alebo prevádzok zatvorených kvôli korona-kríze, požiadali sme v tejto veci o stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR). Odpoveď MH SR Vám preposielame:
„Materiál týkajúci sa preplácania nájmov by mal byť budúci týždeň predložený na rokovanie vlády SR a následne predložený na prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní Národnej rade SR.
Vzhľadom na určité procesné postupy budú základné podmienky preplácania nájomného platné až po schválení Národnou radou SR, termínovo odhadom do 14 dní.  
Poskytovateľom tejto formy podpory by malo byť Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré na svojej stránke zverejní všetky informácie, podmienky, ako aj žiadosť o túto podporu.“
Záležitosť budeme naďalej sledovať a v prípade schválenia príslušného zákonného predpisu Vás budeme ihneď informovať.

Zdroj: Zväz obchodu SR, 20. mája 2020