Dôležitá informácia - Vaše otázky k riešeniam krízovej situácie

Na Zväz obchodu sa v týchto dňoch v nebývalej miere obracajú nielen novinári, ale aj obchodníci-nečlenovia Zväzu, partnerské organizácie a verejnosť.
Vážení členovia ZO SR,
mnohí z Vás ste sa počas krízového obdobia na nás obrátili a obraciate s nespočetnými spornými otázkami a problémami, ktoré vznikajú (napr. otváracie hodiny predajní a voľné nedele, vyhradený predajný čas pre seniorov, meranie teploty a problém s nedostatkom teplomerov, sanitácia predajní v nedeľu, hodiny pre  predaj tovaru cez výdajne, rozporuplné určenia, ktoré predajne môžu byť otvorené - ide najmä o predajne s rozličným tovarom, atď., atď...).
Na Zväz obchodu sa v týchto dňoch v nebývalej miere obracajú nielen novinári, ale aj obchodníci-nečlenovia Zväzu, partnerské organizácie a verejnosť.
Všetky Vaše otázky, pripomienky, námety s plnou vážnosťou evidujeme, venujeme sa im a budeme informovať príslušné krízové štáby. Prezident ZO SR, p. Martin Katriak, sa pravidelne zúčastňuje na rokovaniach Krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tento krízový štáb  odovzdáva otázky širšieho dosahu na riešenie Ústrednému krízovému štábu SR alebo priamo Vláde SR.
V záujme informovať o akútnych problémoch vznikajúcich v krízovej situácii a ponúknuť kvalifikované riešenia požiadal prezident ZO SR o pracovné stretnutie s predsedom vlády SR a s niektorými ministrami vlády SR.
Tak ako doteraz, o všetkých okolnostiach, rozhodnutiach a opatreniach Vás budeme ihneď informovať. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a uznanie – veľmi nám to pomáha v práci.

Zdroj: Zväz obchodu SR