Predstavenstvo ZO SR


event_available 23.09. - 23.09. predstavenstvozosr

zasadnutie Predstavenstva Zväzu obchodu SR


Galavečer je súčasťou podujatia. Účasť na spoločenskom večeri:Poznámky/prípadne ďalšie požiadavky uveďte tu: