Predstavenstvo ZO SR


event_available 22.01. - 22.01. predstavenstvozosr

Zasadnutie Predstavenstva ZO SR


Galavečer je súčasťou podujatia. Účasť na spoločenskom večeri:Poznámky/prípadne ďalšie požiadavky uveďte tu: