Predstavenstvo Zväzu obchodu SR


event_available 11.03. - 11.03. predstavenstvozosr

Zasadnutie Predstavenstva ZO SR


Galavečer je súčasťou podujatia. Účasť na spoločenskom večeri:Poznámky/prípadne ďalšie požiadavky uveďte tu: