ZRUŠENÉ! SLOVLOG, Hotel Senec


event_available 22.10. - 23.10. ine

SLOVLOG, ktorý sa prvýkrát konal v roku 2007, je nielen najstarším, ale aj najväčším kongresom pre logistické a dopravné trhy na Slovensku. Cieľom kongresu je informovať a inšpirovať profesionálov v oblasti logistiky a umožniť im dozvedieť sa o nových trendoch a osvedčených postupoch vo svojich odvetviach. Kongres zároveň poskytuje účastníkom dostatok príležitostí na nadviazanie nových obchodných kontaktov a posilnenie existujúcich. Celodenný program 14. ročníku konferencie SLOVLOG bude zahŕňať tri špecializované popoludňajšie workshopy: Autolog, Retailog, ktorý sa koná pod záštitou ZO SR, a LOG-IN, zamerané na logistiku pre automobilový priemysel, sektor maloobchodu a FMCG a podporu inovácií v logistike. Sprievodným programom kongresu budú BizLOG, organizované speed-datingové schôdzky, galavečer logistických inovácií, na ktorom prebehne odovzdávanie predanie Ocenení LOG-IN – ocenenie tých najlepších inovácií zo slovenského logistického trhu za rok 2020, SEELOG, návštevy popredných logistických platforiem pre možnosť vidieť logistiku v praxi, a Logistics Business Mixer, populárny neformálny večierok. Viac informácií: www.slovlog.sk Registrácia: https://slovlog.sk/registracia/


Galavečer je súčasťou podujatia. Účasť na spoločenskom večeri:Poznámky/prípadne ďalšie požiadavky uveďte tu: